KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice

09/04/15
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

8.4.2015

Tisková zpráva – V prvním čtení dnes poslanci projednávají novelu zákona o spotřební dani z biopaliv. Zákon navrhuje zvýšit spotřební daň u vysokoprocentních biopaliv a nově zavést daňové sazby u čistých biopaliv. Česká republika se v minulosti zavázala, že do roku 2020 sníží množství skleníkových plynů a zvýší podíl obnovitelných zdrojů v dopravě. Za porušení závazku by hrozily vysoké sankce.

„Bez schválení zákona o podpoře biopaliv by Česká republika patrně nemohla naplnit unijní požadavky na jejich podíl v pohonných hmotách a za to by nám hrozily velmi citelné sankce od Evropské unie. Zavázali jsme se, stejně jako ostatní členské státy, k tomu, že chceme mít v roce 2020 deset procent obnovitelných zdrojů v palivech, která se využívají v dopravě,“ uvedl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Další závazek EU ukládá České republice povinnost do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů z pohonných hmot o 6 %.

Za předpisy ke snižování emisí, a tím i za ochranu ovzduší, odpovídá Ministerstvo životního prostředí. Za dodržení povinného podílu biopaliv v dopravě odpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Zákon o spotřební dani má v gesci Ministerstvo financí.

Novela zákona o spotřebních daních neprodlužuje podporu biopaliv, to ukládá České republice Víceletý program podpory biopaliv. Česká vláda ho schválila už v srpnu loňského roku a v současné době jeho notifikaci dokončuje Evropská komise.

Novela nezvyšuje podporu pro biopaliva, naopak ji snižuje a zpřísňuje dozor nad trhem s nimi. Navrhuje totiž zvýšit spotřební daň u vysokoprocentních biopaliv a nově zavést daňové sazby u čistých biopaliv. Dosavadní podoba zákona o spotřební dani čisté biopalivo od daně zcela osvobozuje. Což vede k nepřehledné situaci, protože Generální ředitelství cel nemá kontrolu nad obchodem s čistou bionaftou. Podle předběžných propočtů se po přijetí novely vybere na spotřební dani přibližně 310 až 350 milionů korun ročně, oproti současnému stavu.

Ukončení podpory některých druhů biopaliv by znamenalo zvýšení jejich ceny na trhu a pokles konkurenceschopnosti, který by podle odhadů mohl způsobit až ztrátu tisíců pracovních míst zejména u čistých výrobců biopaliv.

Navrhované změny v zákoně o spotřební dani:

FAME B100 – nyní je sazba spotřební daně 0 Kč/l, navrhuje se zvýšit na 1,80 Kč/l

SMN B30 – nyní je sazba spotřební daně 7,665 Kč/l, navrhuje se 8,415 Kč/l

Etanol E85 – vrácená daň ve výši 12,84 Kč/l se nahradí částkou 11,31 Kč/l

Rostlinný olej – nyní je sazba 0 Kč/l, nově se zavádí 1,18 Kč/l

Nízkoprocentně přimíchaná biosložka ve fosilním palivu zůstává i nadále bez daňové i jiné státní podpory.

Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe