KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Návod na získání dotace na chov včel 2015

01/04/15
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

 

Dotace na opatření v oblasti včelařství

Dotace na opatření v oblasti včelařství jsou určeny pro chovatele včel registrované u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s. Podmínky poskytnutí dotace upravuje nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění, a nařízení Komise (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 797/2004 o opatřeních v oblasti včelařství, v platném znění.

Všechny informace o podávání požadavků chovatelů včel na poskytnutí dotace naleznete na webových stránkách Českého svazu včelařů, o.s. www.vcelarstvi.cz.

Ing. Michal Barbuš
vedoucí Oddělení včelařských dotací a propagace
Tel: +420 222 871 543
E-mail: michal.barbus@szif.cz

Ing. Jan Verfl
referent Oddělení včelařských dotací a propagace
Tel: +420 222 871 410
E-mail: jan.verfl@szif.cz

Ing. Jana Myšáková
referent Oddělení včelařských dotací a propagace
Tel: +420 222 871 524
E-mail: jana.mysakova@szif.cz

Karel Válka
referent Oddělení včelařských dotací a propagace
Tel: +420 222 871 460
E-mail: karel.valka@szif.cz