KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Sněmovna schválila letošní dotační programy v zemědělství

13/02/15
viz. zdroj

Zdroj: ČTK

 

Sněmovna schválila letošní dotační programy v zemědělství. Má na ně jít 1,57 miliardy korun, což je o 40 milionů víc než loni. Je mezi nimi i nový program Udržování a obnova kulturního dědictví venkova. Vyčleněno je na něj 50 milionů korun. Jeho účelem je podle ministerstva zemědělství údržba a obnova kulturních prvků venkovské krajiny, které neslouží osobnímu užívání ani nejsou předmětem podnikání. Má to zvýšit atraktivitu venkova pro turisty a přispět k jeho oživení.

Z celkové částky 1,57 miliardy korun je 230 milionů určeno na investice a 1,34 miliardy na neinvestiční dotace. Národní dotační programy představují jen malou část celkových agrárních podpor. V průběhu roku, k němuž se vztahují, v posledních letech zpravidla proti původnímu návrhu ještě rostou. 

Největší část peněz, 600,5 milionu korun, směřuje do nákazového fondu. Podporují se z něj vybrané činnosti zaměřené na ozdravení chovů hospodářských zvířat. Sněmovní zemědělský výbor doporučil ministru zemědělství, aby v případě nedostatku peněz v nákazovém fondu do něj přednostně přidal 300 milionů korun. 

Na podporu mimoprodukčních funkcí rybníků je určeno 70 milionů korun. Jde o kompenzace rybářům za to, že rybníky plní třeba vodohospodářské a další funkce, což může omezit jejich produkci ryb. Zemědělský výbor doporučil i u tohoto programu navýšit v případě nedostatku peněz jejich objem až o 15 milionů korun. 

Na podporu včelařů je vyčleněno 80 milionů korun. Na podporu evropské integrace nevládních organizací je určeno 14 milionů korun. Mají sloužit ke zlepšení odborné úrovně jejich činností.
Výbor ministrovi také doporučil, aby hledal technické a administrativní možnosti k podpoře Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu v celkovém objemu 15 milionů korun. Mají sloužit k sanaci škod způsobených vybranými chráněnými živočichy.