KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podnikat bez registrace? Nelze!

13/02/15
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

11.2.2015

Tisková zpráva – Inspektoři Státní veterinární správy se během své kontrolní činnosti setkávají s různými prohřešky. To, že maso musí (před uvedením do oběhu) projít veterinárním vyšetřením asi nikoho nepřekvapí. Veterinární dozor však kromě kontroly zdravotní nezávadnosti dohlíží i na to, zda osoba, která chce provozovat podnikatelskou činnost, spojenou s úpravou masa, mléka, ryb, drůbeže, vajec nebo prodejem zvěřiny požádala krajskou veterinární správu o registraci, případně schválení. Porušení této povinnosti může mít vážné důsledky.

Inzerát v novinách zněl zcela nevinně – „Prodej brambor, zelí, hovězího masa“. Při následné kontrole však veterinární inspektoři zajistili celkem 19 igelitových tašek po 10 kg hovězího masa, které se nacházelo ve zcela nepřípustných hygienických podmínkách, ať už jde o porcování či následné skladování. Spolu s játry a oháňkou se jednalo celkem o 195 kg masa.

Prodejci bylo ihned na místě uloženo opatření, které zakazuje uvádět maso ve zmíněném množství do oběhu a zároveň přikazuje, aby místně příslušné krajské veterinární správě ohlásil, jak s tímto masem naložil.

Vzhledem k tomu, že prodávající uváděl do oběhu produkty živočišného původu tak říkajíc „na černo“ a zacházel s vysoce rizikovou potravinou v naprosto nevhodných podmínkách, bude kromě uložení výše uvedeného opatření rovněž rozhodnuto o uložení pokuty. Za vykonávání činnosti bez schválení nebo registrace orgánem veterinární správy může být uložena podle veterinárního zákona pokuta až do výše 1 000 000,- Kč.

Nelegální prodej masa je jeden z nejhazardnějších prohřešků, se kterými se inspektoři Státní veterinární správy setkávají, viz přiložené fotografie. Státní veterinární správa proto doporučuje, aby spotřebitelé k nákupu potravin nevyužívali pokoutných nabídek.

Další informace o činnosti Státní veterinární správy, stejně tak jako podmínky pro schválení podnikatelské činnosti najdete na stránkách www.svscr.cz

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS