KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Otevřeme dveře dokořán pěstování GMO plodin v České republice, i když nemusíme?

20/02/15
viz. zdroj

Zdroj: www.pro-bio.cz

 

 

Ekologičtí zemědělci produkují suroviny, z nichž jsou následně vyráběny biopotraviny. Veškerá ekologická produkce prochází náročnou certifikací i systémem kontrol. „V případě, že dojde k rozšíření pěstování geneticky modifikovaných plodin na území České republiky, reálně hrozí také zvýšení cen biopotravin v důsledku vyššího rizika možné kontaminace GMO. Ekologičtí sedláci tak pravděpodobně budou nuceni dokládat rozbory, že je jejich produkce tzv.: GMO free, a tudíž nedošlo ke kontaminaci. Potřeba takových zkoušek navíc se pak negativně projeví na ceně. Zmíněný rozbor je pochopitelně poměrně finančně náročný a v současné době není běžnou praxí jej dělat,“ vysvětlila Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců.

Cena však není pouze to, co má spotřebitele zajímat. Ekologické zemědělství umí vypěstovat pomocí šetrných agronomických postupů kvalitní produkci. Systém EZ přitom umožňuje soužití zemědělských plodin spolu s dalšími organismy, které prostředí pole tradičně obývají. Zachování biologické rozmanitosti na orné půdě je pro udržení její kvality velmi významným faktorem. Používání drastických chemických přípravků, bez kterých se pěstování GMO (v případě herbicid rezistentních plodin, které jsou dnes nejrozšířenější) neobejde, je z dlouhodobého hlediska neudržitelné.

„Je prokazatelné, že pěstování geneticky modifikovaných plodin je výhodné zejména na rozsáhlých plochách. Tyto pak po několika sezonách zůstávají bez života. Sice zmizí plevele i škůdci, ale spolu s nimi vše ostatní, přežije jen monokultura. Následné znovuobnovení přirozeného života na takových polích bude vyžadovat nemalé úsilí,“dodala Kateřina Nesrstová.

Ekologičtí zemědělci se nebrání diskuzi na téma GMO na odborné úrovni. Do té doby však preferují postoj předběžné zdrženlivosti. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců apeluje, aby Česká republika prostřednictvím nabyté pravomoci upravila své záměry zemědělské politiky a geneticky upravené organismy vyloučila ze zemědělství, nebo alespoň zpřísnila jejich používání a dbala na informovanost spotřebitelů. Informovanost konzumentů potravin pokulhává už dnes. Zatímco na etiketách produktů rostlinného původu se zákazník dočte, zda jsou vyrobeny z geneticky modifikovaných surovin, u živočišné produkce tomu tak není. „Dnes se až na výjimky nemáte šanci dozvědět, zda dojnice či nosnice, jejichž mléko pijete a jejichž vejce konzumujete, byly krmeny potravou obsahující GMO. Výjimkou jsou produkty ekologického zemědělství a výrobky, které mají využívání či produkci geneticky modifikovaných plodin striktně zakázanou jak v rostlinné, tak v živočišné produkci,“ upřesnila Kateřina Nesrstová.

Využití GMO plodin (mimo systém EZ) je v krmivářství časté, neboť je levnější. Maso a živočišné produkty ze zvířat krmených GMO jsou považovány za bezpečné. Připomínáme jen, že před půl stoletím byl za neškodný považován i insekticid DDT.

 

Dokument EU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0004+0+DOC+XML+V0//CS