KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NV o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření

13/02/15
viz. zdroj

Materiál k připomínkování do 20.2.2015

NV o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření

Tento dokument lze připomínkovat do 20. 02. 2015