KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Návrh NV o podmínkách provádění opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

13/02/15
viz. zdroj

Materiál k připomínkování do 20.2.2015

NNV o podmínkách provádění opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Tento dokument lze připomínkovat do 20. 02. 2015