KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MŽP podpoří propojení lokálních projektů na podporu biodiverzity a rozšíření sítě pozemkových spolků

20/02/15
viz. zdroj

Zdroj: MŽP

 

09. 02. 2015

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro nevládní organizace na koordinaci drobnějších projektů podporujících ochranu biodiverzity nebo rozvoj sítě regionálních pozemkových spolků. Ministerstvo je v souladu s cíli státní dotační politiky pro tento rok podpoří ze svého rozpočtu 5 miliony korun.

Sekce ochrany přírody a krajiny vyhlásila „Výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové organizace pro rok 2015 na koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny“. Dotace tak půjdou na finanční posílení činnosti spolků a obecně prospěšných společností, které zastřeší zejména lokálně významné projekty realizované nestátními neziskovými organizacemi.

3 miliony korun z celkové alokace poskytne Ministerstvo životního prostředí na zastřešení projektů podporujících biodiverzitu, které se zaměřují na mapování a monitoring druhů a biotopů, na drobné managementové zásahy směřující k ochraně ohrožených druhů a péči o krajinu. Dotace na koordinaci podpory pozemkových spolků zaměřených na ochranu a rozvoj přírody a krajiny do výše 2 milionů korun půjdou zejména na jejich rozvoj, ale i například na vedení a údržbu databáze nemovitostí v péči těchto spolků.

Vloni bylo do stejného programu přihlášeno více než 200 dílčích projektů na podporu biodiverzity celkem od 81 neziskových organizací. Díky alokovaným 5 milionům korun tak byly podpořeny např. transfery obojživelníků přes migrační bariéry, aktivity na podporu hnízdění ptáků či ochrana kolonií netopýrů a také terénní exkurze pro veřejnost. V rámci podpory pozemkových spolků bylo realizováno 30 projektů k zajištění praktické péče o pozemky cenné z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Více se dozvíte na:na této internetové adrese.


Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 944 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz