KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Bioenergie 2015

28/01/15
viz. zdroj

Pozvánka na konferenci (Biomasa, Bioplyn), která se uskuteční 31.3.2015 v hotelu Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8

Dobrý den,

ráda bych vás tímto pozvala na konferenci Bioenergie (Biomasa, Bioplyn) 2015, která se uskuteční 31. března 2015 v hotelu Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8 a následující den se uskuteční exkurze do bioplynové stanice Lkáň.

Dvanáctý ročník tradiční konference Bioenergie (Biomasa, Bioplyn) 2015 Vám zodpoví aktuální otázky v oblasti legislativy, výkupních cen, energetických plodin, teplárenství a nových technologií. Získáte přehled o nejnovějším technologickém a ekonomickém vývoji v oblasti energetického využití biomasy a bioplynu – elektřina, teplo a pohonné hmoty. Těžiště konference bude v analýze situace bioenergie v České republice, s důrazem na klíčové faktory pro další rozvoj trhu.

Profilová témata konference:

 • Biomasa, bioplyn, biopaliva v energetickém mixu ČR
 • Financování nových projektů
 • Vytápění malých objektů
 • Legislativně-právní rámec
 • Pěstovaná biomasa vs. biopaliva

Další diskutovaná témata:

 • dostupný potenciál výroby biomasy, bioplynu a biopaliv, jeho současné využití
 • aktuální politická podpora, postoje ministerstev, legislativa
 • výkupní ceny elektřiny, zelené certifikáty, emisní povolenky, problematika připojení do soustavy
 • aktuální zkušenosti se spalováním biomasy a výrobou elektřiny a tepla
 • zdroje biomasy – pěstovaná biomasa, dřevní odpad, štěpka, energetické plodiny
 • zdroje bioplynu – zemědělství, komunální odpad, průmyslový organický odpad
 • kapalná biopaliva I., II a III. generace
 • současná technologie a inovace využití biomasy a bioplynu, komunální bioplynové stanice, výroba pelet
 • kogenerace (společná výroba tepla a el. energie)
 • financování projektů na využití bioenergie (fondové – operační programy EU, státní dotace, komerční financování, finanční soběstačnost)
 • domácí a zahraniční zkušenosti, praktické příklady projektů
 • nejnovější technologie v bioenergetice, výzkum, vývoj, mezinárodní spolupráce

EXKURZE následující den (1.4.2015):

Exkurze do soběstačného zemědělského družstva Klapý u Litoměřic, ve kterém funguje propojení zemědělské výroby, bioplynové stanice nové generace a 30 kW sluneční elektrárny.


Bioplynová stanice zemědělského družstva Klapý:

 • Výkon 549 kW
 • Spuštění k datu 14.11.2013
 • Tato stanice zřejmě jako první v České republice využívá tzv. termofilního procesu, kdy bioplyn vzniká při teplotě 52 stupňů.
 • Tato bioplynka má dva fermentory vložené do sebe

V rámci exkurze je zajištěna doprava Praha – Lkáň – Praha a oběd v Libochovicích.

 

>>> Více o programu konference Bioenergie (Biomasa, Bioplyn) 2015, podmínkách přihlášení a on-line registraci naleznete zde. <<<

Těšíme se na setkání s Vámi,

Libuše Kameníčková, manažer konference

B.I.D. services s.r.o.

Milíčova 406/20

130 00 Praha 3

Czech Republic

Tel.: +420 222 781 017

Fax: +420 222 780 147

GSM: +420 776 729 865

Datová schránka: nbvrngj, www.bids.cz