KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Lesy ČR obnovily památný Czedikův gloriet u Litvínova na Mostecku

05/12/14
viz. zdroj

Zdroj: Lesy ČR – tisková zpráva

 

Slavnostní otevření: sobota 29. 11. 2014, 10.00 hodin

Hradec Králové, 25. listopadu 2014 – Památný Czedikův gloriet na Studničním vrchu u města Litvínov na Mostecku v Ústeckém kraji se dočkal svého „znovuzrození“. Zasloužily se o to Lesy České republiky, s. p., které jeho obnovu nákladem skoro 160 tisíc korun financovaly.  Jde o celodřevěnou stavbu se střechou z kanadského šindele.  Lesy ČR v místě současně upravily přibližně 300 metrů dlouhou přístupovou cestu, vedoucí od nedávno městem Litvínov opraveného lázeňského sirnato – železitého pramene pod Studničním vrchem.

Podnik navíc částečně pročistil přiléhající lesní porosty, čímž se podařilo zlepšit výhledy do nejbližšího okolí.

Slavnostní otevření objektu se uskuteční již tuto sobotu 29. listopadu 2014 od 10 hodin. Lesy ČR veřejnost k účasti na této události srdečně zvou. Místo slavnostního otevření je situováno na samotném Studničním vrchu, mezi městem Litvínov (lokalitou Horní Litvínov) a obcí Meziboří.

Realizace záměru se uskutečnila v rámci „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“, zaměřeného na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů.

Obnova probíhala podle vzorových dobových fotografií, jednotlivé fáze Lesy ČR konzultovaly s Klubem přátel historie Litvínovska a též samotným městem Litvínov.  Stavbu se podařilo obnovit ještě v letošním roce i přes to, že práce komplikoval špatně přístupný terén
a rozmary počasí.

Gloriet byl postaven nad lázeňským pramenem již v roce 1892 jako poděkování Aloisi Czedikovi, který se zasloužil o vybudování vlakového nádraží v Louce u Litvínova. Svému účelu však sloužil jen krátce, byl totiž po deseti letech zničen vandaly. Od doby jeho zničení existoval na Studničním vrchu pouze základ drobné stavby v náznacích.

Lesy ČR v dané souvislosti oceňují aktivitu nejen Klubu přátel historie Litvínovska, ale také žáků a učitelů Sportovní školy v Litvínově. Zástupci obou organizací výrazně pomohli při úklidu lokality Studničního vrchu.  Klub přátel historie Litvínovska navíc poskytl řadu cenných historických informací a podkladů pro zrealizování celé akce.

Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí Lesů ČR

Poznámky pro editory:
•    Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
•    Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na téměř celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.