KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Daň ze zemědělských pozemků v roce 2015 plošně vzroste

09/12/14
viz. zdroj

Zdroj: www.svazvlastnikupudy.cz

 

V těchto dnech probíhá připomínkovým řízením návrh nové vyhlášky stanovující seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Dle navrhované vyhlášky dojde k výraznému navýšení těchto cen v téměř všech katastrálních územích. 

K úpravě cen přiřazených k jednotlivým katastrálním územím dochází zejména v návaznosti na přijetí nové „oceňovací vyhlášky“ 441/2013 Sb. která od 1.1.2014 plošně zvýšila ceny základních cen zemědělských pozemků dle BPEJ téměř ve všech případech o 15%. Nově stanovené ceny odrážejí i aktualizace BPEJ provedené v předchozím období v některých katastrálních územích.

Průměrné navýšení v jednotlivých katastrálních územích činí 15%. Ve 199 katastrálních územích dochází k výraznějšímu nárůstu a to o 20% a více.  Nejvyšší nárůst o226% zaznamená dle navrhované vyhlášky cena v katastrálním území Štěpánov u Lukova. V 19 katastrálních územích pak dojde novou vyhláškou k poklesu stanovených cen. Průměrná cena zemědělských pozemků za celé území České Republiky nově činí 7,14 Kč/m2 (předchozí výše 6,22 Kč/m2).

Ceny zemědělských pozemků dle novelizované vyhlášky mají vliv zejména na stanovení výše daně ze zemědělských pozemků, která schválením této vyhlášky odpovídajícím způsobem také vzroste. V důsledku zvýšení daně je počítáno s nárůstem příjmu rozpočtů obcí o cca 263 mil. Kč, neboť výnos daně z nemovitostí je příjmem obcí.

Ceny za jednotlivá katastrální území navrhované pro rok 2015 naleznete již nyní na stránkách www.farmy.cz v menu “Cena půdy 2015“.