KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Prodloužení účinnosti speciálních nájemních smluv PRV (AEO)

31/10/14
viz. zdroj

Zdroj: www.spucr.cz

Státní pozemkový úřad (SPÚ) umožní klientům, jejichž speciální nájemní smlouva PRV

(Program rozvoje venkova na období 2007-2013) je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2014 a mají zájem o zařazení do opatření nového Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, prodloužení doby účinnosti smlouvy do 30. 6. 2015.  Nájemce musí podat žádost o prodloužení účinnosti místně příslušnému pracovišti SPÚ v termínu do 30. 11. 2014. Změna bude realizována prostřednictvím dodatku ke stávajícím nájemním smlouvám.