KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nová informační povinnost dovozců některých druhů potravin rostlinného původu

09/10/14
viz. zdroj

Zdroj: SZPI

 

02. 10. 2014

 
Dne 2. 10. 2014 vláda ČR vydala nařízení č. 211/2014 Sb., které mj. ukládá provozovatelům potravinářských podniků povinnost informovat Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) o dovozu některých druhů čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor. Nařízení se týká pouze potravin dovezených do ČR s cílem jejich prodeje nebo dalšího zpracování na území ČR, nikoliv potravin, jejichž místo určení se nachází mimo ČR. Provozovatel má povinnost informaci místně příslušnému inspektorátu SZPI dodat minimálně 48 hodin před doručením potraviny na místo určení.
Informaci mohou provozovatelé odeslat elektronicky ve formě tabulky „Nahlášení potravin-formulář“, která je společně s dalšími podrobnými informacemi k dispozici na webu SZPI. V nejbližší době SZPI na webu pro další zjednodušení a urychlení procesu nahlašování spustí i online formulář.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633