KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

03/10/14
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

 

2.10.2014

Tisková zpráva – Dne 2. 10. 2014 byla pod číslem 212/2014 Sb. ve Sbírce zákonů zveřejněna novela nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení. Nařízení nabývá účinnosti 3. 10. 2014.

Informace o zásilkách jsou Státní veterinární správou využívány výhradně k organizaci úředních kontrol a k nediskriminačnímu ověřování toho, zda potraviny vyrobené v podnicích mimo ČR, které nejsou dozorovány inspektory Státní veterinární správy, splňují stejné požadavky, jako potraviny vyrobené v ČR. Informace nejsou poskytovány třetím stranám.

Nařízení nabývá účinnosti 3. 10. 2014. Pokud lhůta pro informování krajské veterinární správy uplynula před dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení (tj. 3. 10.), postupuje se podle dosavadní úpravy tj. nahlášení do 24 hodin před příchodem živočišných produktů na místo určení. Pokud příjemce před dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení nahlásil příchod zásilky živočišných produktů v souladu se „starým zněním“ nařízení tj. bez uvedení údaje o předpokládané prodejní jednotkové ceně v místě dodání nebo prodeje bez daně z přidané hodnoty, nejedná se o pochybení.

Nově bude muset příjemce hlásit kromě údajů o:

a) druhu živočišných produktů přicházejících na místo určení; 

b) množství živočišných produktů přicházejících na místo určení;

c) členském státě a zařízení, z něhož jsou živočišné produkty odesílány na místo určení, včetně čísla schválení nebo registrace zařízení;

d) adrese místa určení a číslu schválení nebo registrace osoby provozující místo určení;

e) fyzikálním stavu nebo způsobu úpravy živočišných produktů přicházejících na místo určení.

také údaje o předpokládané prodejní jednotkové ceně v místě dodání nebo prodeje bez daně z přidané hodnoty. Touto cenou se rozumí cena bez DPH, za kterou byl (bude) uskutečněn prodej mezi dodavatelem živočišného produktu a odběratelem živočišného produktu v místě určení.

Doba nahlášení zásilky živočišných produktů je prodloužena z původních 24 hodin na 48 hodin před příchodem živočišných produktů z jiných členských států na místo určení.

Informace musí příjemce oznámit krajské veterinární správě POUZE prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy tj. formuláře zveřejněného na internetových stránkách www.svscr.cz, žádným jiným způsobem.

Státní veterinární správa, aby co nejvíce usnadnila provozovatelům plnění této povinnosti, aktualizovala elektronický formulář. Do této doby se k hlášení dal využít PDF formulář, a to pouze na nepovinné bázi. Z důvodu začátku platnosti novelizovaného nařízení vlády zrušila SVS používání tohoto pdf formuláře a místo něj zavedla nový, webový formulář, který je dostupný z internetových stránek SVS.

Výhodou tohoto formuláře je, že je možné ho vyplnit a odeslat přímo na internetové stránce SVS, bez použití prohlížeče PDF souborů. Aby bylo možné zachovat uživatelský komfort, byl tento formulář (a spolu s ním i další elektronické formuláře SVS) doplněn jednoduchým systémem registrace. V něm se nejedná o sběr informací o ohlašovatelích, ale o bezpečnostní důvody (vyloučení útoku spamových automatů).

V obsahové stránce formuláře došlo k drobným změnám – byla přidána výše zmíněná kolonka pro jednotkovou cenu a pole pro podrobnější popis produktu.

V novém typu formuláře je zachována možnost uložení vyplněného formuláře do šablon. Při příštím přihlášení se každému uživateli nabídnou právě jeho šablony. Kromě toho má každý uživatel možnost vidět všechna svoje dříve odeslaná hlášení.

Po odeslání je možné si vygenerovat potvrzení o odeslání údajů. Toto potvrzení doporučujeme uložit jako PDF soubor, případně vytisknout a uschovat pro případ kontroly, ze stejného důvodu doporučujeme vyplnit i pole „Jméno a příjmení osoby, která formulář vyplnila“.

Abychom vyšli vstříc i provozovatelům, kteří přijímají velké množství zásilek najednou, bude od pondělí 6. 10. 2014 ve formuláři fungovat i možnost hromadného odesílání informací pro více zásilek najednou, podrobný popis a formát transportního souboru bude k dispozici přímo ve formuláři.

Petr Pejchal
Tiskové oddělení ÚVS SVS