KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Diskuse šéfů českých, bavorských a rakouských státních lesů se zástupci dřevozpracujícího průmyslu o standardech hospodaření ve státních lesích

09/10/14
viz. zdroj

Zdroj: Lesy ČR

 

8. října 2014 – V lokalitách jihočeské části Šumavy, v lesních oblastech spravovaných Lesy České republiky, s. p., se v těchto dnech koná setkání šéfů tří podniků obhospodařujících státní lesy České republiky, Bavorska a Rakouska.

Ing. Daniel Szórád, Ph.D., Dr. Rudolf Freidhager a Dr. Georg Erlacher společně s řadou dalších pozvaných hostů diskutují o současné úrovni legislativy upravující správu lesů v jednotlivých zemích a s tím související nutné úrovni certifikace lesních majetků. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství vlády ČR Ing. Mariana Jurečky. Setkání se účastní rovněž šéfové významných firem z odvětví lesnictví, pilařského, papírenského či nábytkářského průmyslu a to z ČR, Německa, Rakouska a Švédska. Jde o představitele společností, které dohromady ve středoevropském regionu ročně zpracují více než 10 milionů m³ dříví.

Snahou setkání je ukázat, že hospodaření všech tří podniků probíhá podle jednotného směrodatného standardu: zásad trvale udržitelného hospodaření. Základním předpokladem tohoto způsobu hospodaření je dodržování platných právních předpisů jednotlivých států. Všechny země současně navíc při správě lesů uplatňují vlastní nadstandardní normy, které jdou nad rámec platných legislativních předpisů i certifikačních pravidel. Ředitelé poukázali na fakt, že státními podniky zvolený mezinárodně uznávaný systém certifikace PEFC, na jehož dodržování dohlíží nezávislé certifikační orgány akreditované národními akreditačními autoritami, je dostatečným prokazatelným dokladem naplňování pravidel trvale udržitelného hospodaření v praxi.

Účastníci setkání měli možnost se o uplatňovaných standardech hospodaření osobně přesvědčit přímo v lesních porostech spravovaných Lesním závodem Boubín a bavorským Lesním závodem Neureichenau.

„Jsem přesvědčen, že se nám společně s dřevozpracovatelským průmyslem podaří zajistit dostatečný kredit lesnického hospodaření vůči veřejnosti i nadnárodním obchodním řetězcům, které často bez znalosti skutečné úrovně hospodaření vyžadují dokládání dalších, mnohdy zcela nadbytečných certifikací,“ poznamenává generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí Lesů ČR

Poznámky pro editory:
•    Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
•    Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na téměř celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.