KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Investice v rámci SOT s vínem 2014/2015

05/08/14
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

Vážení zájemci o dotační titul „Investice v rámci SOT s vínem",

žádosti o podporu pro vinařský rok 2014/2015 jsou podávány v souladu s pětiletým plánem podpor ČR pro období 2014-2018 a dle nařízení vlády č. 142/2014 Sb. o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství.

Žádosti o podporu lze podávat na tyto nové investice:
1) dřevěný sud nebo uzavřená dřevěná nádoba na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů
2) speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín
3) cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami

Žádosti o podporu pro vinařský rok 2014/2015 lze podávat do 1.9.2014.

Žádost o podporu se podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na RO SZIF:

 • Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel.: 541 614 158 (Ing. Gaszczyková), 541 614 141 (Ing. Řezáč);
 • Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: 227 010 382 (Ing.Tučková, DiS);
 • Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, tel.: 475 651 237 (p. Vejdělek)

  Základní pravidla pro získání podpory:
  • Opatření se řídí nařízením vlády č. 142/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením Rady č. 1234/2007, v platném znění a nařízením Komise č. 555/2008, v platném znění.
  • Žádost o podporu je nutné podat před samotným pořízením investice.
  • Žadatel musí být registrován jako výrobce vína (tzn. musí podat „Prohlášení o zahájení výroby produktů“ ÚKZÚZ).
  • Žadatel musí za běžný hospodářský rok a rok tomuto předcházející podat prohlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohradnictví a vinařství, pokud k tomu měl zákonnou povinnost. Tzn. pro žádosti roku 2014 se daná podmínka vztahuje na prohlášení za rok 2013 a 2014.
  • Žadatel musí provozovat hospodářskou činnost.
  • Žadatel musí investici provést a doručit Fondu doklady o její úhradě do 31. ledna následujícího kalendářního roku po podání žádosti.
  • Pokud dochází k výměně starého zařízení za nové, lze výměnu původního zařízení začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení.
  • Pokud je pořízení zařízení financováno formou úvěru, nesmí dojít k převodu vlastnického práva na jinou osobu (úvěrující společnost).
  • 5 let od právní moci rozhodnutí o poskytnutí podpory žadatel nesmí investici převést (prodej, darování) na jiný subjekt a zároveň nesmí ukončit produkční činnosti (tzn. nepřestane vyrábět víno) – pokud by k tomuto došlo, bude částka podpory předepsána k vrácení.

   

  Ke stažení