KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuální odhad dopadů sankcí vyhlášených Ruskou federací na dovoz vybraných komodit na české společnosti

19/08/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

18.8.2014

Dne 7. 8. 2014 byly vyhlášeny sankce Ruské federace na dovoz vybraných potravin z Evropské unie (mléko a mléčné výrobky, maso a výrobky z něj, ryby a ovoce a zeleninu). V této souvislosti byly společnosti, které jsou schváleny pro vývoz do Ruské federace, požádány o poskytnutí informací týkající vyčíslení předpokládaných finančních ztrát a druhy vyvážených potravin a komodit v letošním roce.

Celkový odhad primárních finančních ztrát na tržbách za zboží se odhaduje na cca 250 – 300 mil Kč  do konce roku 2014. 

Největší dopad se odhaduje na sektor zpracování mléka – vývoz sušeného mléka, sušené syrovátky, sýru s modrou plísní, tvrdých sýrů a mraženého másla. Z dalších položek je to drůbeží a králičí maso, masné konzervy, paštiky a zmrzlina.

Lze také očekávat nepřímý dopad způsobený přetlakem nabídky mléčných a masných výrobků a ovoce a zeleniny na trzích EU. Vzhledem k tomu, že na ruském trhu byly závislé významné země Evropy jako např. Německo, Francie, Nizozemí, Itálie, Dánsko či Polsko, lze očekávat, že nerealizované zboží zůstane na zásobách. Evropští výrobci pak budou mít snahu umístit zboží jinde. V prvopočátku z toho může profitovat spotřebitel, v konečném důsledku to ale může mít dopad na mlékárenskou, resp. zemědělskou ekonomiku.

Agrární obchod ČR – RF
V oblasti agrárního zahraničního obchodu je Rusko dlouhodobě nejvýznamnějším partnerem ČR ze třetích zemí. ČR v loňském roce vyvezla do RF zboží v celkové hodnotě 116 mld. Kč, agrární obchod dosáhl hodnoty cca 2,4 mld. Kč, což činí přibližně 2,1 % celkového exportu. Obrat agrárního obchodu v roce 2013 činil 2,8 mld. Kč, z toho vývoz do Ruska představoval cca 94 % obratu (hodnota vývozu cca 2,4 mld. Kč a dovozu pouze 0,3 mld. Kč). Dlouhodobě kladné saldo agrárního obchodu v roce 2013 dosáhlo hodnoty 2,1 mld. Kč.

Mezi nejvýznamnější položky českého agrárního vývozu do Ruska tradičně patří pivo, nečokoládové cukrovinky a mák. Od roku 2009 ČR se ve větším množství vyváží také přípravky k výživě zvířat a potravinové přípravky, od roku 2010 narůstá také vývoz sušenek a zejména vajec. ČR rovněž vyváží do Ruska ve významnějších množstvích také pektiny, chmel a slad.

Z Ruska ČR dováží především rybí filé a rybí maso, destiláty (zejména vodka), potravinové přípravky, cukrovinky bez kakaa a cigarety. 

Zákaz dovozu a jeho dopad na české producenty a obchodníky
Nově zavedený zákaz na dovoz vybraných zemědělských komodit negativně ovlivní vzájemnou obchodní výměnu agrárního zboží mezi ČR a RF a dojde k újmě některých českých exportérů a producentů.Zákaz dovozu vybraných zemědělských produktů do RF může za určitých okolností způsobit přetlak na unijním trhu, čímž by došlo k ovlivnění cen dotčených komodit.

Toto odvetné opatření by mohlo mít rovněž dopad na současné i budoucí investiční akce českých společností působících v agrárním sektoru v ruském regionu.

Odhad primárních a sekundárních dopadů sankcí RF na ČR

  Primární dopady Sekundární dopady
Potraviny celkem

– nerealizovaný vývoz

– odhadovaná ztráta cca 250-300 mil.Kč

– možný pokles cen

– tlak na cenu ze strany obchodních řetězců

        z toho mléko   
a mléčné  výrobky

– nerealizovaný vývoz

– odhadovaná ztráta cca 150-200 mil.Kč

– možný pokles cen

– tlak na cenu ze strany obchodních řetězců

– snížení objemu zpracovaného mléka

Ovoce

– nepřímé ztráty

– tlak na cenu ze strany obchodních řetězců

Zelenina

– nepřímé ztráty

-tlak na cenu ze strany obchodních řetězců

Maso – dopad na trhy s masem a jatečnými zvířaty by neměl být pro ČR významný

– možný pokles cen

– tlak na cenu ze strany obchodních řetězců u masa a masných výrobků

Možnosti reakce firem + nástroje pomoci producentům/exportérům

– možnost uplatnění dotčeného zboží na jiných trzích (uvnitř i vně EU)

– u vybraných zemědělských produktů využít tzv. záchranné sítě v rámci společné organizace trhů EU:

  • intervence,
  • soukromé skladování,
  • vývozní náhrady;
  • opatření na stahování produktů z trhu

– finanční kompenzace producentům při závažných výkyvech na trhu – opatření musí být přijato na úrovni EU

Další informace lze očekávat po zasedání Rady ministrů zemědělství EU, které se uskuteční na začátku září v Bruselu.