KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ochrana zemědělského půdního fondu

08/07/14
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Vážení kolegové a kolegyně,

Prosím o nahlédnutí do materiálu k připomínkovému řízení pro „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů“

Připomínky je možno zasílat do 11.7.2014 na adresu dolezal@akcr.cz

S pozdravem

Jan Doležal
referent oddělení výroby

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10 – Malešice
tel: 724 142 948
web: www.agrocr.cz
portál: www.apic-ak.cz

MATERIÁL K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ