KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nově registrované odrůdy 2014

10/07/14
viz. zdroj

Zdroj: ÚKZÚZ

 

Cukrovka

Řepka olejka ozimá

Řepka olejka jarní

Kmín kořenný – ozimý

Slunečnice

Pšenice setá ozimá – nově registrované odrůdy (2014)

Ječmen jarní – nově registrované odrůdy (2014) Ječmen jarní – AF CESAR

Ječmen ozimý – nově registrované odrůdy

Tritikale – nově registrované odrůdy

Pšenice setá jarní – nově registrované odrůdy (2014)