KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministr Jurečka: Mléčné kvóty pro letošek zůstanou. Nebudeme ustupovat zemím, které obcházejí povinnost

18/07/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

14.7.2014

Tisková zpráva – Evropští ministři zemědělství dnes v Bruselu neschválili předčasné zrušení mléčných kvót. Znamená to, že letos ještě zůstanou mléčné kvóty nastavené podle původní dohody. Česká republika hlasovala proti návrhu na zrušení kvót, protože by to poškodilo české výrobce a zpracovatele mléka.

Čeští mlékaři a potravináři můžou počítat s tím, že pravidla, která určují výši jejich produkce, se letos nezmění. Prosadit zrušení systému mléčných kvót dnes chtěli na jednání Rady Evropy zástupci některých členských států EU. Delegace České republiky byla proti. Návrh nakonec odmítla většina zemí EU.

„Naši mlékaři a potravináři dodrželi pravidla, která omezila jejich produkci přesně podle schválených požadavků Evropské unie. Nevidím důvod, proč bychom měli ustupovat zemím, které tuto povinnost nevzaly v potaz. Kdybychom přistoupili na předčasné zrušení kvót, poškodili bychom naše mlékaře,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V současnosti mnoho členských států a jejich producentů překračuje stanovené kvóty produkce mléka. S blížícím se koncem režimu mléčných kvót 31. března 2015, sílily snahy těchto zemí dosáhnout dřívějšího zrušení kvótového systému, případně zrušení pokut za jeho překročení. Dohodnuté limity překračují všechny sousední země ČR s výjimkou Slovenska.

„Země, které překračují dohodnuté mléčné kvóty, poskytují svým výrobcům a zpracovatelům mléka neoprávněnou výhodu. Kdyby mohli začít prodávat více mléka a mléčných výrobků, než dovolují pravidla EU, byl by konkurenční tlak na naše výrobce neúměrný,“ řekl ministr Jurečka. 

Česká republika od počátku souhlasí s koncem mléčných kvót. Předčasné změny dohodnutých podmínek ale nepodporuje kvůli tomu, že by byly špatným signálem pro české producenty a zpracovatele mléka, kteří kvóty dodržují.  ČR svou národní kvótu nepřekračuje a našim producentům tak pokuta nehrozí.

„Dodržení původně dohodnutého termínu na zrušení mléčných kvót dá našim výrobcům a zpracovatelům dostatek času, aby se na konec limitů připravili a navýšili produkci mléka,“ řekl Marian Jurečka.

Příprava České republiky na ukončení režimu mléčných kvót

Ukončení režimu mléčných kvót k 31. 3. 2015 souvisí s  liberalizací trhu a bylo odsouhlaseno již v roce 2008 v rámci tzv. reformy „Health Check“. Česká republika tento plán od počátku podporovala a svou pozici nezměnila.

V souvislosti s ukončením režimu mléčných kvót Česká republika v říjnu 2012 přijala národní legislativu k provádění mléčného balíčku. ČR nevyužila možnost zavedení povinných smluv mezi producenty a zpracovateli mléka ani regulace nabídky sýrů s chráněním označením původu či chráněným zeměpisným označením do národní legislativy. Do české národní legislativy byla přejata pravidla pro možnost sjednat smluvní podmínky kolektivně prostřednictvím organizací producentů a sdružení organizací producentů a také zvláštní pravidla pro mezioborové organizace. Do současné doby bylo v ČR uznáno 8 organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků, které mohou vyjednávat za své členy až o 33 % národní produkce ČR bez obav z porušení pravidel hospodářské soutěže oproti 15 % podle běžných pravidel. Mezioborové organizace zatím v ČR nefungují.

Po ukončení režimu mléčných kvót budou moci producenti mléka finanční podporu prostřednictvím přímých plateb a Programu rozvoje venkova. V případě výkyvů na trhu a možných krizí bude možné využit nástroje záchranné sítě Společné organizace trhu EU.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe