KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Lesy ČR poskytnou v případě potřeby součinnost při zajišťování sanačních prací svahu v děčínské čtvrti Horní Žleb

04/07/14
viz. zdroj

Zdroj: Lesy ČR – tisková zpráva


Hradec Králové, 30. června 2014 – V katastrálním území Horní Žleb spadajícího do působnosti statutárního města Děčín došlo včera večer, v neděli 29. června 2014 kolem 19. hodiny, na pozemku p.č. 1071 k náhlému uvolnění pískovcového kamene, který následně po cca 200 metrů dlouhém pádu ze svahu skončil na cizím pozemku. Na místo se bezodkladně dostavili pracovníci státního podniku Lesy České republiky, neboť pozemek, ze kterého se kámen uvolnil, Lesy ČR spravují. Přímo v terénu pracovníci podniku v úzké koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému i přítomnými zástupci děčínského magistrátu provedli prvotní prověření možných příčin pádu kamene. V dalším šetření se za přítomnosti pracovníků Lesů ČR pokračovalo i dnes dopoledne.

Z provedeného šetření plyne, že pád kamene způsobily přírodní vlivy a současně byla vyloučena jakákoli souvislost s nedávnou, na jaře letošního roku ve svahu prováděnou těžbou přestárlých a nebezpečných stromů. Těžební práce byly ukončeny již k datu 30. dubna 2014. Na některých místech svahu, kde nebezpečné stromy byly odstraněny v dřívější době, již proběhla nová výsadba, která postupně bude přispívat ke zlepšení stabilizace svahu.

Lesy ČR jsou nadále připraveny být v otázce dalšího postupu v úzkém kontaktu se zástupci děčínského magistrátu a v případě potřeby poskytnout,  v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, potřebnou součinnost při provádění sanačních prací.

 

KONTAKT:
Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí Lesů ČR
T: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E:
Boublik@lesycr.cz

 


Poznámky pro editory:

·         Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).

·         Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.