KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Plýtvání potravinami

19/06/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

4.6.2014 – Evropská komise odhaduje, že jen v EU se každoročně vyplýtvá 90 milionů tun potravin, což je asi 100 kg na osobu. Velká část těchto potravin je ještě vhodná k lidské spotřebě. Podle Evropské komise rostoucí počet analýz zpochybňuje dlouhodobou udržitelnost nynějších trendů v produkci a spotřebě potravin. Potravinový systém má i velký vliv na životní prostředí emisemi skleníkových plynů, využíváním vody a půdy a užíváním chemických hnojiv a pesticidů.

Cílem Evropské komise je snížení potravinového odpadu do roku 2020 o 50%. Bližší informace naleznete na stránkách: ec.europa.eu

 

Ministerstvo životního prostředí

Komplexní problematiku odpadů řeší ministerstvo životního prostředí v programu předcházení vzniku odpadů v ČR, bližší informace naleznete na stránkách:www.mzp.cz

 

Potravinová banka

Fungujícím opatřením snižujícím vznik odpadů z potravin a využívání potravin jsou potravinové banky. Shromažďují zdarma potraviny, skladují a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným lidem. Bližší informace naleznete na stránkách: www.potravinovabanka.cz

 

Potravinářská komora ČR

Potravinářská komora ČR vytvořila dokument „Programy prevence vzniku odpadů“, který  mapuje hospodaření s odpady  vznikajícími v potravinářském průmyslu  a předcházení vzniku odpadu v jednotlivých společnostech v ČR. Bližší informace naleznete na stránkách: www.foodnet.cz

Na těchto stránách naleznete též český překlad společného  prohlášení k plýtvání s potravinami FoodDrinkEurope a Evropské federace potravinových bank – zahrnující provozovatele potravinářských podniků napříč evropským dodavatelským potravinářským řetězcem „Každý drobek se počítá“. Původní verzi v angličtině naleznete na stránkách: everycrumbcounts.eu

 

Další související odkazy:

Problematikou předcházení vzniku odpadů se zabývá též České ekologické manažerské centrum (CEMC), které je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bližší informace naleznete na stránkách:

www.tretiruka.cz

www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/

Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR provedlo v dubnu 2014 průzkum týkající se plýtvání s potravinami. Zprávu „Občané o způsobu zacházení s potravinami“ naleznete na stránkách:

www.cvvm.soc.cas.cz

Bližší informace v angličtině FoodDrinkEurope a Evropské federace potravinových bank věnované předcházení vzniku odpadů naleznete na stránkách:

everycrumbcounts.eu

Aktivity věnované předcházení vzniku odpadů v jednotlivých členských státech naleznete (v angličtině) na stránkách The European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production (mezinárodní konsorcium specialistů partnerských organizací z úřadů pro životní prostředí a výzkumných společností):

scp.eionet.europa.eu

Tiskovou zprávu Evropského svazu obchodu EuroCommerce (v angličtině) týkající se udržitelného evropského  potravinového řetězce (29.4.2014) naleznete na stránkách:

www.eurocommerce.be

Deklarace, ke které se vztahuje tisková zpráva je k dispozici také na stránkách:

www.eurocommerce.be