KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace z jednání představenstva AK ČR, které se konalo dne 5. června 2014 v Jihlavě

19/06/14
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Z obsahu: projednání požadavek a připomínek AK ČR k materiálu MZe dokončení principů a reformy SZP, informace o činnosti SZIF, PGRLF, personální změny a změna adresy Úřadu AK ČR Praha, nový předseda Školské komise, společná expozice AK ČR a PK ČR na Zemi živitelce 2014.

  1. Představenstvo AK ČR projednalo požadavky a připomínky AK ČR k materiálu MZe dokončení principů a reformy SZP, především pak úpravu finančního rámce a návrhy ročních alokací pro citlivé komodity, rozdělení plateb na přežvýkavce, platbu na proteinové plodiny v rámci couplovaných plateb, otázku definice aktivního zemědělce, zachování objemů investic pro zemědělce a zpracovatele, podpory LFA, stanovení minimálního zatížení VDJ u opatření AEO a EZ, nastavení a financování dobrých podmínek zvířat v rámci PRV pro skot a prasata a jejich rozšíření na výkrm drůbeže, či zpřísnění podmínek ekologického zemědělství a nezapočítávání mzdových nákladů do degresivity. Diskuze se zúčastnili také Pavel Sekáč, vrchní ředitel Sekce přímých plateb a rozvoje venkova a Jan Gallas, ředitel Odboru environmentálního a ekologického zemědělství. Společným cílem je podpora produkce. Program rozvoje venkova je nyní přístupný ve vnějším připomínkovém řízení.
  2. Martin Šebestyán, ředitel SZIF informoval členy představenstva o aktuálních činnostech Fondu. V roce 2013 bylo žadatelům proplaceno 32,5 mld. Kč s tím, že k administraci zbývá cca 1 % z 28,5 tis. žádostí. Neustále roste počet žadatelů, a to především malých a drobných, meziročně je to cca plus jeden tisíc. Harmonogram výplat bude v roce 2014 stejný jako v předchozím roce, tedy . V plné přípravě je nastavení práce Fondu pro nové plánovací období a z toho plynoucí požadavky.
  3. Martin Karban, ředitel PGRLF informoval členy představenstva o aktuálních činnostech fondu. Jednotlivé programy Zemědělec, Pojištění a Půda jsou otevřené jako v loňském roce. Platba de minimis nebude od 1. 7. počítána na IČ, ale na propojené osoby a bude navýšena na 15 tis. Euro. Připravuje se nový rámec pojištění. Zvažují se další cesty činnosti fondu a jeho rozvoje.
  4. Prezident AK ČR Miroslav Toman informoval členy představenstva o personálních změnách na Úřadu AK ČR Praha, o stěhování ze Štěpánské do Malešic, které proběhne v týdnu od 9. – 13. června, o hospodaření AK ČR a potřebě jeho stabilizace, o činnosti nově ustanovené Strategické skupiny AK ČR, o záměrech v oblasti propagace kvalitních a regionálních potravin. Osobně se zaměří na komunikaci uvnitř AK ČR, s regiony a členskými svazy i na zlepšení a propojení práce pracovních skupin AK ČR. Téma k řešení jsou také klimatické změny, sucho, povodně, voda v krajině, koncepční řešení rizik, aj.
  5. Představenstvo AK ČR schválilo personální změny ve Školské komise, novým předsedou pak je Ing. Jiří Horák.
  6. Představena byla připravovaná společná expozice AK ČR a PK ČR na Zemi živitelce 2014 v Českých Budějovicích. 

 

V Jihlavě dne 5. června 2014 zapsal Ing. Jiří Felčárek