KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Asociace krajů podporuje zemědělce

19/06/14
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

„AK ČR podporuje AK ČR.“ Jde o záhadné sdělení, nebo snad o šifru? Nikoliv, jsou to jen dvě organizace se stejnou zkratkou a s velmi podobnými zájmy v oblasti zemědělství a potravinářství – Asociace krajů ČR a Agrární komora ČR. A právě aktuální problémy zemědělců a potravinářů či zapojení krajů do soutěží regionálních potravin patřily k tématům Rady asociace krajů ČR, konané v Pardubicích. Hostem zasedání rady byl Miroslav Toman, prezident Agrární komory ČR.

Miroslav Toman seznámil hejtmany s aktuální situací agropotravinářského komplexu. Mimo jiné se zmínil o stávajícím stavu v soběstačnosti produkce potravin, kdy zdůraznil, že dovážíme již více než 50 % vepřového masa, více než 30 % drůbežího masa, přes 30 % sýrů a jiných mléčných výrobků, ale také až 70 % některých druhů zeleniny a ovoce mírného pásu, jako jsou jablka, hrušky, švestky, meruňky. Tedy komodity, které jsme schopni v podmínkách ČR vypěstovat a ekonomicky vyprodukovat. Hejtmani se v uvedeném náhledu na situaci s agrární komorou shodují v tom, že je tento stav dlouhodobě neudržitelný. Jednoznačně to vyjádřil předseda asociace Michal Hašek, který uvedl, že Asociace krajů ČR plně podporuje snahu Agrární komory ČR, aby se podmínky pro naše zemědělce v návaznosti na společnou zemědělskou politiku EU zlepšovaly a pokud možno vyrovnaly podmínkám, které mají zemědělci v ostatních zemích Evropské unie.

Zemědělské školství potřebuje podporu

Jedním z klíčových témat je pro zemědělství problematika zemědělského školství. Agrární komora ČR chce ve spolupráci s kraji řešit složitou situaci v praktickém vzdělávání v resortu zemědělství, kdy zastaralé vybavení, technika a technologie neumožňují kvalitní odborné praktické vzdělávání. Vzhledem k finanční náročnosti a k absenci zdrojů na pokrytí těchto potřeb neměly školní statky a hospodářství možnost, aby byly lépe vybaveny. Agrární komora ČR chystá pilotní projekt na vybudování pěti center zemědělského vzdělávání v reakci na nezbytnou generační obměnu a stav současného středního zemědělského školství.
Jaká je situace v terénu, se bude moci přesvědčit prezident AK ČR na střední zemědělské škole v Lanškrouně, kam prezidenta pozval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Podle něj musí střední zemědělské vzdělávání nabídnout žákům praxi na strojích s moderním vybavením a právě takovou cestou se vydali na střední zemědělské škole v Lanškrouně. Jak Netolický dále uvedl, bude kraj usilovat o to, aby se lanškrounská škola stala jedním z výše zmíněných center zemědělského vzdělávání.

V hledáčku krajů je i voda

Za závažný problém považují zemědělci zadržování vody v krajině. Časové období od podzimu 2013 do jara 2014 je podle výsledků sledování a analýz Českého hydrometeorologického ústavu, ale i podle průběžného hodnocení subjektů zemědělské prvovýroby v terénu hodnoceno jako srážkově výrazně podprůměrné a zároveň teplotně nadprůměrné. Tento průběh počasí měl přímý negativní vliv na úroveň stavu povrchových i podzemních vod a na dostupnost vody v půdním horizontu jako rozhodujícím faktoru pro optimální růst a vývoj rostlin.
Kraje společně s Agrární komorou ČR připraví projekt, který bude směřovat k retenčním schopnostem krajiny.

Podpora prodeje pro regionální potraviny

Významnou část jednání věnovali hejtmani společně s prezidentem Agrární komory ČR problematice regionálních potravin. Soutěž Regionální potravina pořádaná Ministerstvem zemědělství se koná od roku 2010 ve všech třinácti krajích. Letošním rokem vstupuje soutěž o Regionální potravinu do svého pátého ročníku. I tentokrát se podle dostupných informací těší ve většině krajů velkému zájmu jak výrobců, tak ve svém důsledku i spotřebitelů.
Prezident Agrární komory ČR Miroslav Toman si postěžoval na slabou medializaci projektu, lidé mají pouze nízkou znalost loga nabytou v prvním roce konání soutěže, kdy znalost dosahuje necelých 30 %. V budoucím období při informačních kampaních je naprosto nezbytné zaměřit se především na podporu vizuální znalosti značky a podporu prodeje, neboť stejně jako u Klasy je potřeba seznámit zákazníky s tím, kde se regionální produkty prodávají. (Zdroj: Tisková zpráva Asociace krajů ČR)