KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

VIZE 2050 – Program udržitelného rozvoje – Udržitelný rozvoj v zemědělství

28/05/14
viz. zdroj

INFORMACE ČLENŮM KIS ÚK č. 28/2014

V příloze přikládáme prezentaci prof. Ing. Jaroslavy Vráblíkové, CSc. z Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem ze semináře, který se konal dne 15.5.2014.

PREZENTACE

Vydává: OAK Most – KIS ÚK

V Mostě, dne 26.5.2014