KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Příručky k podporám de minimis od 1.7.2014

20/05/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

16.5.2014

Ministerstvo zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jakožto koordinační orgány veřejné podpory, aktualizovaly Metodický pokyn o Centrálním registru podpor malého rozsahu, který bude účinný od 1. 7. 2014.

Důvodem je změna legislativy EU týkající se podpor de minimis. Nová nařízení Komise na podporu de minimis v odvětví zemědělské prvovýroby (nařízení (EU) č. 1408/2013) a v ostatních odvětvích (nařízení (EU) č. 1407/2013) budou aplikována od 1. 7. 2014. Nové nařízení v odvětví rybolovu nebylo zatím zveřejněno, předpokládáme však jeho účinnost rovněž k 1. 7. 2014. Nařízení (EU) č. 360/2012 týkající se služeb obecného hospodářského zájmu zůstává nezměněno. Součástí metodického pokynu je i vzorový formulář čestného prohlášení, který si poskytovatelé mohou upravit dle svých potřeb a využít pro své dotační programy .

V souvislosti se změnou legislativy EU týkající se podpor de minimis byla také vydána Metodická příručka k pojmu “jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis. Příručka je určena nejen poskytovatelům podpory de minimis, ale také příjemcům za účelem lepší orientace v této problematice. Příručka zahrnující obecný náhled na danou problematiku má doporučující charakter a je určena pouze k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis. Není určena k výkladu pravidel malých a středních podniků dle příslušných předpisů Evropské unie.

Přílohy