KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Pozvánka na konferenci o českém zemědělství

31/05/14
viz. zdroj

Zdroj: www.bids.cz

Dobrý den,

dovolte, abych Vás touto cestou pozval na konferenci AgriCon (konference o českém zemědělství), která se uskuteční 3.6.2014 v hotelu Novotel v Praze. Hlavním tématem konference budou změny v nastavení přímých plateb a dotací z programu rozvoje venkova, dále financování investic v zemědělství a nákupu půdy, pěstování energetických plodin a řada dalších témat.

Konferenci předsedá a diskusi řídí:
Petr Havel, agrární analytik, novinář

Vybrané tematické okruhy programu:

Změny v nastavení přímých plateb v příštích letech
Ing. Kateřina Bělinová, vedoucí oddělení přímých plateb, Ministerstvo zemědělství ČR

Nastavení podmínek pro projektová opatření
Ing. Anna Hrdličková, vedoucí oddělení strategie a implementace osy I, Ministerstvo zemědělství ČR

Podmínky pro provádění plošných opatření
Ing. Petr Dušek, odborný referent oddělení monitoringu a hodnocení environmentálních podpor PRV, Ministerstvo zemědělství ČR

Současný stav zemědělských půd v ČR – degradace a opatření
Informace o geoportálu MÚMOP – praktické využití pro zemědělce
Ing. Jan Vopravil, Ph.D. vedoucí oddělení pedologie a ochrany půdy, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd

Vliv plánovaných změn v přímých platbách a dotací z PRV na hospodaření soukromých zemědělců
Ing. Jan Stehlík, Předseda, Asociace soukromého zemědělství
Ing. Martin Pýcha, Předseda, Zemědělský svaz České republiky

Financování nákupu zemědělské půdy, investic a provozní financování v zemědělství
Ing. Martin Dykast, oddělení financování AGRO, Česká spořitelna, a.s.

Zkušenosti s rychlerostoucími dřevinami a energetickými plodinami v ČR, ekonomika pěstování, energetické plodiny a RRD v rámci „greeningu“
Ing. Jan Weger, Ph.D., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, odd. fytoenergetiky
Ing. Vlasta Petříková, DrSc., CZ Biom

Momentálně probíhá jednání s oslovenými přednášejícími. Aktuální program, informace o poplatcích a možnost přihlásit se naleznete zde.

V případě zájmu o vystoupení, partnerství na akci nebo doplňující informace mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Ing. Lukáš Kosina

b.i.d. services, s.r.o.
777 153 444

www.bids.cz

Zařazeno v Aktuality, Pozvánky