KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podpořme více živočišnou výrobu

20/05/14
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

 

Nová společná zemědělská politika nyní samozřejmě zaměstnává i ty, kterých se týká nejvíce – zemědělce a potravináře. Zeptali jsme se několika z nich na jejich pohled na opatření nové společné zemědělské politiky. Ačkoliv hospodaří v rozdílných přírodních podmínkách a mají i rozdílně velké podniky, jejich názory se vzácně shodují.

Jako první se k tématu a naší otázce vyjádřil Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva Agro Měřín, a. s. Další názory přineseme na stránce Agrární komory ČR v příštím vydání Zemědělce.
Jaké by mělo být minimální zatížení půdy chovem skotu, ovcí a koz tak, aby dotace směřovaly na podporu udržení produkce a zaměstnanosti?

Stavy dobytka klesly od roku 1989 na méně než polovinu. Ač si to málokdo uvědomuje, s chovem skotu úzce souvisí úrodnost půdy, která se v České republice i kvůli snižování stavů skotu zhoršuje. Vyšší zatížení skotem je potřeba zvláště v horských oblastech a v méně příznivých oblastech (LFA), kde by mělo dosáhnout minimálně 0,5 VDJ/ha zemědělské půdy. Tyto stavy zabezpečí vyšší zaměstnanost zejména ve venkovských oblastech, kde je minimum jiných pracovních příležitostí a špatná dopravní obslužnost. Pokud v horských oblastech a oblastech LFA dochází pouze k údržbě krajiny mulčováním a travní porosty nejsou využity jako krmivo pro chov skotu, ovcí, koz a koní, je čerpání dotací plýtváním s finančními prostředky. Je s podivem, ač to bylo v programovém prohlášení vlády, že současní představitelé některých vládních stran chtějí raději podporovat produkci ziskových rostlinných komodit na úkor živočišné výroby.

Dana Večeřová, Agrární komora ČR