KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci mohou letos požádat o dotace ve výši 32 miliard korun

10/04/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

7.4.2014

Tisková zpráva – Zemědělci mohou ode dneška prostřednictvím Jednotné žádosti pro rok 2014 žádat o dotace například na zemědělskou půdu, dojnice nebo rajčata. Platební agentura Ministerstva zemědělství Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), která žádosti přijímá, jim rozdělí celkem 32 miliard korun.

Zemědělci mají pro podání Jednotné žádosti o dotace jeden týden navíc. Zasílat je mohou už od 7. dubna až do 15. května. V minulých letech se obvykle žádost otevírala až 15. dubna.

Prostřednictvím Jednotné žádosti můžou letos získat zemědělci podporu na zemědělskou půdu (SAPS), přechodnou vnitrostátní podporu, platbu za hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA), platbu v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, podporu na cukr, rajčata, dojnice, masná telata, ovce, kozy, brambory pro výrobu škrobu, chmel a na agroenvironmentální opatření.

„Podle našich předpokladů bude i letos počet žádostí mírně narůstat a překročí hranici 29 tisíc. Platby vyplacené na základě Jednotné žádosti jsou jednou z nejdůležitějších podpor v zemědělství,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V loňském roce bylo podáno 28 463 žádostí, výše vyplacených podpor dosáhla přibližně 30,5 miliardy korun.

Zájemci můžou žádosti podat osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF, poslat je poštou, případně podat je elektronicky. Pro přípravu žádostí a jejich podání je připravena aplikace na Portálu farmáře SZIF (www.szif.cz/irj/portal), kterou také mohou žadatelé využít.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe