KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

 X. ročník  Setkání zemědělců a mladé zemědělské a lesnické  generace STADICE 2014

28/04/14

Je již desetiletou tradicí, že zemědělci Ústeckého kraje spolu s mladou nastupující zemědělskou generací – posluchači odborných škol se zemědělským a lesnickým zaměřením se scházejí v den svátku Přemysla 16. května v  areálu národního památníku Přemysla Oráče na Královském poli ve Stadicích – významného symbolu české státnosti.

Setkání zemědělců Stadice 2014

Zařazeno v Pozvánky