KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Možné dopady otevření trhu EU pro Ukrajinu

04/04/14
viz. zdroj

Zdroj: ÚZEI

 

Evropská unie přijala 11. března 2014 návrh na dočasné snížení cel na dovoz z Ukrajiny; jednostranné preference však nejsou náhradou DCFTA a mají být garantovány pouze do 1. listopadu 2014.

Evropská unie přijala 11. března 2014 návrh na dočasné snížení cel na dovoz z Ukrajiny. Ideou je nečekat až vstoupí v platnost dohoda o prohloubené zóně volného obchodu (DCFTA – Deep and Comprehensive Free Treade Area), která je součástí Asociační dohody, a podpořit tak zemi zmítanou politickými a ekonomickými problémy již nyní. Nicméně jednostranné preference poskytnuté Ukrajině nejsou náhradou výše uvedené DCFTA a mají být garantovány pouze na omezenou dobu – do 1. listopadu 2014.

Ukrajina získá preferenční přístup na trh EU podle schématu koncesí vyjednaných v rámci DCFTA a nemusí na oplátku poskytnout přístup na svůj trh pro zboží z EU. Dočasné snížení cel bude buď kompletní nebo částečné, záleží na sektoru. V případě zemědělských výrobků neotevře EU trhy tolik jako v případě průmyslových výrobků, což má zajistit, aby agrární sektor EU nebyl touto jednostrannou akcí tolik zasažen. Okamžité a neomezené preference poskytne Evropská unie na 82,2 % ukrajinského exportu. Na ostatní výrobky (obiloviny, vepřové maso, hovězí maso, drůbež a několik dalších produktů) bude uplatněna částečná liberalizace s poskytnutím bezcelních tarifních kvót, z nichž bude moci profitovat limitované množství výrobků.

Možné dopady otevření trhu EU pro Ukrajinu

Zařazeno v Aktuality