KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes navštívil Vysočinu

25/04/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

25.4.2014

Tisková zpráva – Aktuální stav a budoucí podoba podpory venkova, zemědělství a produkce místních potravin byly hlavními tématy, o kterých hovořil ministr zemědělství Marian Jurečka na dnešní návštěvě Kraje Vysočina. Setkal se zde s hejtmanem Jiřím Běhounkem, se zemědělskými a potravinářskými podnikateli a se zástupci České zemědělské akademie v Humpolci.

O stavu zemědělství v kraji a zaměstnanosti s důrazem na podporu živočišné výroby, zejména chovu skotu a udržení ploch s produkcí brambor a také o hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů jednal ministr Jurečka s hejtmanem Běhounkem. „Pro naše zemědělství je důležité podpořit rozvoj živočišné výroby a odvětví, která vytvářejí pracovní příležitosti na venkově. Letos jsme využili možnost danou evropskou legislativou v rámci přechodného období a navýšili jsme zvláštní podporu citlivých komodit z 3,5 % až na 6,5 % vnitrostátního stropu pro přímé platby. Jde o navýšení téměř na dvojnásobek, ze zhruba 800 milionů na necelých 1,5 miliardy korun oproti předešlým rokům,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V Humpolci ministr Jurečka diskutoval se studenty České zemědělské akademie o aktuálních otázkách zemědělského vzdělávání, o koncepci center odborného vzdělávání a o problematice školních statků. „V současné době je malý zájem o studium zemědělských oborů, a proto je nutné zatraktivnit a motivovat žáky, aby si zvolili toto krásné, ale náročné povolání. Ke zlepšení situace by mohlo přispět zavedení stipendií pro žáky v nedostatkových oborech, které jsou nezbytné pro prosperitu zemědělství. A tady by měla fungovat spolupráce Ministerstva zemědělství, krajů a zaměstnavatelů,“ uvedl Marian Jurečka.

Ministr Jurečka v rámci pracovní cesty navštívil také mlékárnu v Polné, která splnila podmínky EU, a má tak možnost dodávat zboží do všech zemí Unie. Zároveň může uplatňovat evropské dotace při vývozu výrobků do třetích zemí. Základní výrobní sortiment v současné době tvoří pařené sýry v mnoha variantách, Balkánský sýr a speciality – sýr Zlatá Praha a sýr italského typu Maskar z Polné. Ministr také zavítal do společnosti FADOM, která se kromě výroby elektřiny a silniční dopravy zabývá pěstováním obilovin, technických plodin, brambor, krmných plodin, zeleniny a osiv, chovem hospodářských zvířat, zejména prasat, skotu a drůbeže.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe