KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Marian Jurečka ušetřil za devadesát dní v úřadě více než 300 milionů korun

30/04/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

29.4.2014

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka za první tři měsíce svého působení v úřadě ušetřil více než 300 milionů korun, jmenoval šéfy významných institucí, předložil důležité zákony. Získal také souhlas vlády ČR se zachováním zelené nafty, která zajistí zemědělcům srovnání podmínek s jejich kolegy v ostatních členských státech EU.

„Prvních devadesát dní ve funkci jsem nevnímal jako dobu hájení, ale naopak jako dobu tvrdé práce, kdy jsem musel co nejrychleji naskočit do rozjetého vlaku a hledat možnosti, jak ušetřit. Zrušil jsem podezřelé nebo předražené veřejné zakázky, uspořili jsme na externích právních a IT službách, ukončili jsme nevýhodné smlouvy na marketing. Je zbytečné využívat externí společnosti, když stejnou práci dokážou kvalitně odvést zaměstnanci ministerstva. Tím jsme ušetřili státnímu rozpočtu asi tři sta milionů korun. I nadále chci vést resort k dalším úsporám,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Ministr Jurečka pozastavil všechna výběrová řízení hned po svém nástupu do úřadu a nechal je prověřit. Nevýhodné veřejné zakázky poté zrušil. „Peníze, které jsme takto ušetřili, se vrátily do našeho rozpočtu a my je použijeme tak, aby opravdu pomohly našim zemědělcům,“ uvedl Jurečka. V oblasti poradenských služeb byla ukončena smlouva se třemi externími poradci, kdy úspora činí více než 30 milionů korun. V oblasti marketingových aktivit MZe byla zrušena výběrová řízení za téměř 60 milionů korun. Ministr Jurečka rovněž ukončil smlouvu s několika právními společnostmi s úsporou dalších téměř 60 milionů korun pro státní rozpočet.

Díky úpravám podmínek výběrových řízení na IT služby Ministerstvo zemědělství ušetřilo dalších zhruba 150 milionů korun. Další miliony korun se podařilo uspořit ve společnosti Lesy ČR.

Ministr Marian Jurečka po více než ročním provizoriu rovněž jmenoval nového generálního ředitele Lesů ČR Daniela Szóráda. „Od jeho působení si slibuji nastolení transparentního prostředí, které přispěje ke stabilizaci lesnicko-dřevozpracujícího sektoru,“ dodal Jurečka. Ministr také vyřešil neuspokojivou situaci v Národním zemědělském muzeu jmenováním nového ředitele Milana Půčka. Vypsal rovněž otevřené výběrové řízení na šéfy Státního pozemkového úřadu a Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Ministerstvo zemědělství za krátkou dobu působení Mariana Jurečky stihlo předložit 23 nových předpisů a zákonů. Jedním z nejdůležitějších je reforma potravinového práva, která zlepšuje informovanost zákazníků a prosazuje zlepšení kvality potravin.

Vláda rovněž souhlasila s ministrovým návrhem na obnovu tzv. zelené nafty, což znamená, že zemědělci dostanou zpět část spotřební daně z pohonných hmot spotřebovaných při zemědělské prvovýrobě.

Na úrovni EU ministr pokračoval ve složitém vyjednávání nové Společné zemědělské politiky, která nastaví podmínky evropského zemědělství až do roku 2020. Díky úsilí Mariana Jurečky dojde ke zvýšení příspěvku státního rozpočtu do Programu rozvoje venkova. Český venkov si tak polepší v letech 2014 – 2020 navíc o 9 miliard korun. Ministerstvo zemědělství před Evropskou komisí obhájilo čerpání dotací na agroenvironmentální opatření, a odvrátilo tak hrozbu sankce ve výši přibližně 2,5 milionu eur.

Ministr Jurečka během svého působení také seznámil vládu se dvěma důležitými materiály o protipovodňové prevenci. Jedním je souhrnná zpráva o výstavbě protipovodňových opatření v loňském roce, druhým je informace o zabezpečení peněz, které budou využity ke snížení povodňových rizik na horním toku Opavy.

Podařilo se novelizovat zákon o hnojivech. Na základě informací kontrolních orgánů rovněž Ministerstvo zemědělství začalo hledat způsob, jak zabránit černému trhu s vínem. Z rozpočtu MZe bude také nově možné podporovat opatření k obnově lesů v minulosti poškozených imisemi. Ministr Jurečka také podepsal zásady pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených na rybách v důsledku povodní z roku 2013.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe

Zařazeno v Aktuality