KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje, že období vegetačního klidu končí a s kácením dřevin je lépe počkat až do začátku dalšího

04/04/14
viz. zdroj

Zdroj: www.mzp.cz

Podle ustanovení § 5 Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se kácení dřevin provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Touto dobou vyhláška rozumí čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Zmiňované období obvykle trvá od začátku listopadu do konce března. Ovšem razantní nástup letošních rekordně teplých dní tuto obligátní dobu zkrátil. Stromy se prokazatelně chystají na nové olistění a rozkvět, ptáci začínají hnízdit.

Obce, správci komunikací i všichni, kteří mají v plánu kácení dřevin, by to měli vzít na vědomí.

Dřeviny, které svým stavem zřejmě a bezprostředně ohrožují život či zdraví občanů nebo hrozí škodou značného rozsahu na majetku, je možné pokácet i mimo dobu vegetačního klidu s tím, že takové kácení musí být do 15 dnů oznámeno orgánu ochrany přírody (§ 8 odst. 4 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

 

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
Email: tiskove@mzp.cz

http://www.mzp.cz/cz/news_140313_prohlaseni_kaceni