KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Agroenvironmentální opatření bude vypláceno z nových zdrojů

10/04/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

8.4.2014

Tisková zpráva – Od pondělí 7. dubna 2014 zahájil Státní zemědělský intervenční fond vydávání rozhodnutí k podporám Agroenvironmentálního opatření, které již budou financovány z nového rozpočtu Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Stávající neproplacené závazky tak budou doplaceny v krátké době.

„Jsem rád, že avizované zpoždění financování AEO za rok 2013 bylo rychle vyřešeno, a že žadatelům bude podpora vyplacena v horizontu několika týdnů. Podpora využití zemědělské půdy v souladu s ochranou životního prostředí a krajiny, která je cílem tohoto opatření, je jednou z důležitých priorit našeho zemědělství,“řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V souvislosti s dočerpáním finanční obálky pro žádosti o dotace na AEO z roku 2013 budou zbývající žádosti propláceny již z nového zdroje, a to z obálky pro AECM (nové označení pro AEO) a Ekologické zemědělství 2014 – 2020. Zároveň se změnil poměr spoluúčasti národního rozpočtu a podpory EU. Zatímco dříve bylo AEO hrazeno z 80 % Evropskou unií a 20 % českého rozpočtu, teď je podíl 75 % EU a 25 % ČR.

K výplatám žádostí z nového zdroje může dojít až po vyplacení všech předchozích žádostí z finanční obálky PRV 2007 – 2013, kterých bylo k datu 7. dubna podáno 764 v celkové hodnotě 213 554 572 korun. Jedná se o žádosti, na které byla odeslána rozhodnutí a nyní se čeká na nabytí právní moci. Pro urychlení výplat v současné době zaměstnanci regionálních odborů SZIF kontaktují žadatele ohledně možnosti vzdání se práva na odvolání, aby výplata žádostí proběhla co nejdříve.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe