KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Upozornění pro žadatele ve 20. kole příjmu žádostí

14/03/14
viz. zdroj

Zdroj: SZIF

7.3.2014 – Upozorňujeme žadatele na změnu postupu administrace Žádostí o dotaci, která je uvedena v Pravidlech pro žadatele pro 20. kolo příjmu žádostí.

SZIF již nadále nebude cíleně vyzývat žadatele k předložení povinných a nepovinných příloh. Tato povinnost pro žadatele, kteří byli doporučeni nebo zařazeni jako náhradníci, totiž přímo vyplývá z podmínek zakotvených v Pravidlech pro žadatele (část A Obecné podmínky, kapitola 5.5 Doložení příloh Žádosti o dotaci).

Pro žadatele v opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, u kterých SZIF do 14.3.2014 zveřejní, že byli doporučeni nebo zařazeni jako náhradníci, platí, že povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel), musí na Regionální odbor SZIF doručit nejpozději do 21.3.2014.

Pro žadatele v podopatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků a I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství, u kterých SZIF do 21.3.2014 zveřejní, že byli doporučeni nebo zařazeni jako náhradníci, platí, že povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel), musí na Regionální odbor SZIF doručit nejpozději do 28.3.2014.