KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Spuštěna mapová prohlížecí služba (WMS) k Monitoringu eroze zemědělské půdy

14/03/14
viz. zdroj

Zdroj: VÚMOP

28.2.2014 – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Státním pozemkovým úřadem spustil novou mapovou prohlížecí službu (WMS) k Monitoringu eroze zemědělské půdy. Cílem publikace služby je poskytnutí informací o zaznamenaných erozních událostech široké laické i odborné veřejnosti.

Díky této mapové službě si může uživatel zobrazit ve vlastních softwarových GIS aplikacích lokalizaci erozních událostí zaznamenaných v databázi monitoringu eroze zemědělské půdy. Pomocí dotazování do vrstvy (GetFeatureInfo) je také možné získat odkaz přímo k detailu erozní události.

Podrobné informace ke službě jsou dostupné na geoportálu SOWAC GIS na stránce věnované mapovým službám VÚMOP, v.v.i.