KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2014

07/03/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

8.1.2014

Směnný kurz pro rok 2014, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.

Směnným kurzem pro rok 2014, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova, je kurz 27,481 CZK/EUR. Jmenovitě se tímto kurzem budou přepočítávat sazby pro následující opatření a podopatření:

  • II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA).
  • II.1.2.1. Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě.
  • II.1.3. Agroenvironmentální opatření.
  • II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy.
  • II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu.
  • II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů.