KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Příručka ochrany proti vodní erozi 2014

14/03/14
viz. zdroj

Zdroj: SRS ČR

28.2.2014 – Jedná se o aktualizované znění publikace, která si klade za cíl poskytnout nejen zemědělské veřejnosti maximum informací týkající se problematiky eroze půdy, hospodaření na erozně ohrožených půdách i praktické rady, jak hospodařit v souladu se standardem GAEC 2. K prvnímu vydání příručky došlo v roce 2011. Nově je v příručce doplněna kapitola o větrné erozi a informace o protierozních opatřeních ve speciálních kulturách a v ekologickém zemědělství. Také je zde kapitola věnovaná postupu při výstavbě technických protierozních opatřeních.

Cílem příručky je přinést především zemědělským subjektům relevantní informace k:

  • hospodaření na pozemcích ohrožených vodní a větrnou erozí,
  • možnostem, jak úspěšně implementovat a dodržovat standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC),
  • problematice vodní a větrné eroze, jejím příčinám, projevům a důsledkům,
  • protierozním opatřením aplikovatelným v podmínkách ČR (nověvčetně informací o protierozních opatřeních agrotechnického charakteru v ekologickém zemědělství (EZ) a protierozních opatřeních ve speciálních kulturách),
  • možnostem postupů při výstavbě technických protierozních opatření,
  • využití poradenských služeb při řešení problematiky vodní eroze,
  • možnostem získání dalších informačních zdrojů k problematice vodní a větrné eroze a k ochraně před jejími nepříznivými účinky.

Snahou není analyzovat problematiku vodní a větrné eroze. Příručka má být především praktickým pomocníkem pro zemědělce a farmáře k tomu, jak úspěšně využít vědecké poznatky o vodní a větrné erozi v boji proti jejím negativním účinkům. Cílem příručky je proto poskytnout stručný, jednoduchý, ale přitom komplexní soubor informací k této problematice.

Příručka ochrany proti vodní erozi   (PDF, 7 MB)