KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministr zemědělství: Prioritou je budování protipovodňových opatření, důležitá je i ochrana před suchem

28/03/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

21.3.2014

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka na dnešní vodohospodářské konferenci pořádané v rámci Světového dne vody ujistil, že považuje budování protipovodňové ochrany za naprostou prioritu. Věnuje se však i opačnému problému – aktuálně hrozícímu suchu.

„Letošní zima s nadprůměrnými teplotami vzduchu a s výrazně podprůměrnými srážkami, se projevuje jak ve vodních zdrojích, tak snížením objemu vody v půdě. Průtoky ve vodních tocích dosahují 40 až 60 procent dlouhodobých průměrů a v několika lokalitách povodí Labe dokonce dosáhly úrovně charakteristické pro sucho. Zabezpečení dostatečných vodních zdrojů je proto vedle protipovodňových opatření naší další prioritou. Zatím pomohou přehradní nádrže, výhledově budeme muset uvažovat o podpoře moderních forem závlah. Ostatně právě s jejich podporou počítá Program rozvoje venkova v období 2014 až 2020. Stejně jako s využitím technických a přírodě blízkých opatření k posílení retence vody v půdě,“ řekl ministr Jurečka.

Na dnešní konferenci se také hovořilo o loňských červnových povodních. Povodí Vltavy vypracovalo dokument – Souhrnnou zprávu o povodni v červnu 2013 – a to i na základě zpráv povodňových orgánů obcí s rozšířenou působností, krajů a správců vodních toků.

„Vzhledem ke kritice způsobu, jakým Povodí Vltavy řídilo vypouštění vody z Vltavské kaskády, kterou vyslovili někteří starostové z povodní postižených obcí, a vzhledem k názoru klimatologů, že povodně tohoto rozsahu mohou přicházet výrazně častěji než dosud, zadal náš podnik u Českého vysokého učení technického zpracování studie, která má prověřit strategické řízení Vltavské kaskády a parametry manipulačních řádů. Tato studie bude zpracována do konce roku 2014 s dílčími výsledky v průběhu roku,“ uvedl generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

„Po dokončení této studie by měly být shromážděny dostatečné podklady pro případnou změnu manipulačních řádů a funkcí Vltavské kaskády, o kterých rozhodne příslušný vodoprávní úřad,“dodal ministr zemědělství Jurečka.

Tradice připomenout si den vody začala vyhlášením na valném shromáždění OSN v prosinci 1992 po historické Konferenci o životním prostředí a rozvoji, která se konala v témže roce v Rio de Janeiro. Poprvé se Světový den vody slavil 22. března 1993.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje každoročně u příležitosti Světového dne vody soutěž pro žáky základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií. Smyslem letošního, 8. ročníku, je, aby si děti uvědomily vztah mezi vodou a výrobou energie, pochopily například systém čerpání a čištění vody a poznaly vodu jako jeden z energeticky nejméně náročných prostředků k přepravě lidí. Letos se do soutěže, která má dvě věkové a tematické kategorie, zapojilo přes 1500 dětí. Od zítřka do 22. dubna mohou lidé rozhodnout o svém vítězi v kategorii koláže na facebookovém profilu MZe „Jen to dobré“, kde bude zveřejněn užší výběr finalistů. O vítězi obou kategorií rozhodne porota do 30. dubna.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe