KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministerstvo zemědělství připravilo strategický plán pro rozvoj chovu ryb do roku 2024

07/03/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

6.3.2014

Tisková zpráva – Vláda přijala návrh Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu. Dokument vypracovaný Ministerstvem zemědělství určuje podmínky pro naplňování Společné rybářské politiky Evropské unie v České republice. Ministerstvo připravilo materiál ve spolupráci s odborníky a vědci z oblasti rybářství.

Česká akvakultura, tedy chov ryb, by měla v příštích letech produkovat přibližně stejné množství ryb z rybníků a více ryb ze speciálních rybochovných zařízení. Vývoj odvětví by se měl zaměřit na posílení konkurenceschopnosti, využití inovací a větší rozmanitost výrobků.

 „Klíčové je pro nás posílení konkurenceschopnosti a udržitelný rozvoj naší akvakultury, a to využíváním nových technologií a investic do modernizace rybochovných zařízení. Důležité je také celkově zvýšit spotřebu sladkovodních ryb,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Prioritou strategického plánu je nárůst produkce ryb zejména ze speciálních zařízení (např. recirkulačních chovů), modernizace odvětví a investice do výstavby nových rybníků, které budou určené nejenom pro chov ryb, ale budou zároveň plnit i retenční a protipovodňovou funkci.

„Rybářské podniky by měly nabízet více zpracovaných výrobků z ryb a přesvědčit spotřebitele o jejich prospěšnosti a chutnosti,“ uvedl ministr Jurečka.

Strategický plán předpokládá i podporu celoživotního vzdělávání, vývoje nových nebo inovovaných produktů a technologií, které využijí rybářské podniky. Podpora priorit plánu bude financována převážně z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020, tedy z prostředků Evropské unie. Zatím není stanovena částka na tento operační program. Česká republika očekává na léta 2014 až 2020 podporu akvakultury v podobné výši jako v období 2007 až 2013, tj. 36 milionů eur, z toho 27 milionů eur z rozpočtu EU.

V současné době existuje v České republice více než 70 významnějších producentů ryb (s produkcí nad 5 tun ročně) a několik set drobných chovatelů. Roční produkce sladkovodních ryb v České republice přesahuje 20 tisíc tun.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe