KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktuální situace v zelinářství

14/03/14
viz. zdroj

Zdroj: Zelinářská unie ČR

11.3. 2014 – Zelinářství je tradiční součást českého zemědělství. Největší koncentrace zelinářů je v těch nejúrodnějších, po staletí pěstiteli ověřených, zelinářských oblastech. Osevní plocha zeleniny zaujímá 0,3 % orné půdy v ČR, to je cca 9 200 ha. Zelinářství se ovšem dlouhodobě potýká s velice nepříznivým trendem úbytku ploch a pěstitelů zeleniny.

V průběhu deseti let poklesla osevní plocha zeleniny o 4096 ha (pokles o 31 %). V roce 2013 čeští a moravští zelináři oseli a osázeli 9 274 ha. Před deseti lety v roce 2003 to bylo 13 370 ha. Pokles osevních ploch zeleniny má několik příčin. Mezi ty hlavní patří zejména zánik zpracovatelských závodů, změny v systému odbytu zeleniny a rozdílná výše podpor zemědělství v jednotlivých členských zemích EU. Z těchto důvodů začala postupně zahraniční zelenina vytlačovat naši produkci.  V současné době vyprodukují naši pěstitelé cca 230 000 t zeleniny za rok a cca 535 000 t zeleniny je do ČR dovezeno. Z toho vyplývá, že jsou naši zelináři schopni vypěstovat zhruba 30 % z celkové spotřeby zeleniny v ČR. Protože si zákazník zvykl konzumovat čerstvou zeleninu i v zimě, kdy ji v České republice nelze vypěstovat, není možné, aby naši pěstitelé uspokojili poptávku po zelenině ze 100 %. Je ovšem mrzuté, že se zelenina z dovozu velice často objevuje na pultech obchodních řetězců i v době, kdy bychom byli schopni obchody zásobit tuzemským zbožím. V případě, aby pěstitelé uspokojili poptávku zákazníků v produkčním období, bylo by nutné osevní plochy zeleniny navýšit o cca 6 750 ha. Soběstačnost v zásobení trhu zeleninou by se mohla přehoupnout i přes 50 %. Ovšem vše je pod tvrdým dohledem ekonomiky a tuzemští pěstitelé levným dovozům zeleniny ze zahraničí jen těžko konkurují.

V současné době českým a moravským zelinářům nahrává fakt, že se pozitivně mění  myšlení spotřebitelů. Ti již nenakupují pouze to nejlevnější, ale zejména v důsledku nedávných kauz se zdravotně závadnými potravinami, zboží více prohlížejí a zajímají se o jeho původ a kvalitu.   

Z tohoto důvodu je v České republice velice rozšířeno pěstování zeleniny v systému integrované produkce. Tento systém hospodaření je šetrný k životnímu prostředí a produkuje zeleninu vysoké kvality. Z tohoto důvodu roste jeho obliba u pěstitelů i u spotřebitelů. Pěstitelé, kteří splní přísné podmínky v tomto certifikačním procesu, dostanou právo označovat svoji produkci ochrannou známkou IPZ. Zelenina je dle Pravidel pro integrovaný systém produkce zeleniny pěstována na 5 500 ha, což je zhruba 60% celkové osevní plochy zeleniny v ČR.

Sezona roku 2013 byla pro pěstitele velice komplikovaná. Dlouhá zima zdržela zakládání porostů, mnoho pěstitelů bylo postiženo červnovými povodněmi a po povodních se zelináři potýkali se suchem. V letošním roce se jaro naopak otevřelo velice brzy, zelináři na mnoha místech České republiky vjeli do polí a jarní práce začaly naplno. 

Od roku 2013 se diskutuje ohledně pravidel společné zemědělské politiky na budoucí programové období. Pěstitelé velice kladné hodnotí, v jakém rozsahu je problematika zelinářství zmiňována v různých vládních a ministerských strategických dokumentech. Fakt, že situace v zelinářství není lhostejná ani nejvyšším státním institucím, nalívá pěstitelům optimismus do žil. Doufejme, že nezůstane jen u slov a že se pro zelináře podaří vyjednat rovné a spravedlivé podmínky, aby se zelinářství v České republice podařilo zachovat v takovém rozsahu, jaký si naše země zaslouží.