KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Aktuální situace v ovocnářství

21/03/14
viz. zdroj

Zdroj: Ovocnářská unie ČR

Základní fakta:

 • V roce 2013 byla ve srovnání s posledními pěti lety průměrná sklizeň, vyšší na Moravě než v Čechách. Obecně jsou však průměrné sklizně posledních let asi o 25 % nižší než byly průměry před cca deseti lety, klesá výrobní potenciál odvětví.
 • Farmářské ceny u konzumních jablek zůstaly meziročně na stejné výši, spotřebitelské však meziročně vzrostly o cca 12 %. Důvodem růstu spotřebitelských cen je pokles soběstačnosti v produkci konzumních jablek,m ale i dalšího ovoce, vedoucí ke snížení konkurence dovozovým jablkům na trhu a tím pádem ve zvýšení dovozu a cen dovozových jablek.
 • Růst spotřebitelských cen snižuje spotřebu ovoce, která poklesla za posledních cca 5 let téměř o pětinu. Největší propad spotřeby je u jablek, jejíž spotřeba klesla mezi roky 2009 až 2012 z 25 kg na 19 kg na osobu a rok. Vyšší spotřebitelské ceny jsou způsobeny také růstem marží obchodů a růstem DPH v posledních letech.
 • Obchodní řetězce stupňují požadavky na dodavatele (obalový materiál, logistika, certifikace kvality, sortiment, velké objemy atd.), trvale klesá počet subjektů schopných dodávat
 • Podíl tuzemských konzumních jablek a švestek v obchodních řetězcích je dlouhodobě pod 50 %, podíl konzumních meruněk, jahod nebo broskví nedosahuje už ani 20 %.
 • Pokračuje vliv levnější produkce z Polska
 • Nevyhovující věková struktura sadů – hlavní ovocný druh jabloně má již 58 % přestárlých ploch
 • Neochota investovat do nových výsadeb. V roce 2013 se vysázelo jen necelých 330 ha nových sadů.
 • Většina potravin (marmelády, džusy, kompoty atd.) vyrobených z ovoce mírného pásma se do ČR dováží.
 • Při vysokých investicích celkově velká rizikovost produkce (viz mrazy 2011 a částečně 2012 – omezená možnost pojištění), nutnost velkého počtu zaměstnanců bez pobídek  v dotační politice či jiném zvýhodnění 
 • Malá dostupnost přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek, s poklesem ošetřovaných ploch klesá ochota chemických firem investovat do registrací, k tomu nemožnost použít přípravky řádně registrované a užívané  v okolních zemích – nekonkurenceschopnost

 

Ing.Martin Ludvík
Předseda Ovocnářské unie ČR

 

Příloha – grafy k dokreslení výše konstatovaným faktům