KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Za rok 2013 bylo na jatkách vyšetřeno téměř 120 milionů poražených zvířat

28/02/14
viz. zdroj

Zdroj: SVS ČR

25.2.2014

Tisková zpráva – Státní veterinární správa je veřejností vnímána především jako orgán, který dozírá na zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu. Ano, je tomu tak, však také každý měsíc navštíví na webových stránkách www.svscr.cz „Výsledky kontrol“ přes dva tisíce zájemců.

Avšak ne každý si uvědomí, že než se začnou potraviny „vyrábět“, je třeba dbát na zdraví zvířat a zajistit zdravotně nezávadné suroviny. A to zajišťuje stálý veterinární dozor na jatkách.

V loňském roce tak pracovníci státního veterinárního dozoru na porážkách vyšetřili 117 077 773 jatečných zvířat. Nejvíce bylo hrabavé drůbeže (kuřat, slepic, krůt), a to 111 902 364 kusů, dále skotu, prasat ovcí a koz byly 2 949 262, kachen a hus 1 749 113 kusů, králíků a nutrií celkem 475 294, běžců (pštrosů) 1 708 a 32 krokodýlů. Jde o velmi podobná čísla jako předloni, tj. v roce 2012 (122 milionů jatečných zvířat) či v roce 2011 (120 milionů jatečných zvířat).

Z další činnosti veterinárního dozoru lze zmínit též kontroly v tzv. místech určení, odkud do tržní sítě směřují potraviny živočišného původu, které pocházejí z dovozu, kontroly zdraví chovaných hospodářských zvířat, kontroly welfare, tj. pohody zvířat, apod.

Je třeba uvést, že za zjištěná pochybení orgány veterinárního dozoru ukládají sankce, tím se rozumí pokuty, kterých bylo v loňském roce 2013 zásadně více než v roce 2012, zhruba za 22 milionů korun, což je proti 14 milionům velký rozdíl!

Za velký úspěch orgánů státního dozoru lze považovat též úspěšné ozdravování od nákaz hospodářských zvířat, jako je například IBR (infekční bovinní rhinotracheitida), které se chýlí ke konci, tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže a prasat, provádění monitoringu cizorodých látek, apod.

Těchto výsledků lze dosahovat díky dobré spolupráci s chovateli i zpracovateli. Ale přispívají k nim i soukromí veterinární lékaři, bez nichž by se jen velmi těžko dařilo realizovat ozdravné programy, zdolávat nákazy a uskutečňovat všechna preventivní opatření.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS