KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství na jednání v Bruselu nabídl české zkušenosti s projekty "Mléko do škol" a "Ovoce do škol"

20/02/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

17.2.2014

Tisková zpráva – Návrh na změnu podpory pro dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení byl jedním z bodů jednání Rady pro zemědělství a rybářství, které se dnes konalo v Bruselu. Ministr zemědělství Marian Jurečka, jenž vedl českou delegaci, iniciativu Evropské komise na zlepšení funkčnosti a zefektivnění projektů „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“ s menšími výhradami uvítal, upozornil nicméně, že spojení administrace obou projektů si umí představit až od roku 2020.

„Návrh dává představu, jak lze tyto dva projekty spojit, nicméně obsahuje body, se kterými se nemůžeme plně ztotožnit a je třeba je vyjasnit. Je to například distribuce, spolufinancování a sortiment. Rovněž samotné sloučení obou projektů by nemělo být uspěchané a mělo by k němu dojít postupně až od roku 2020. V České republice oba projekty běží a jsme připraveni se podělit o své zkušenosti a aktivně se podílet
i na vyjednávání návrhu nařízení,“
řekl po jednání ministr Marian Jurečka.

Pod hlavičkou Společné zemědělské politiky nyní existují dva programy, které jsou zaměřeny na děti ve školách. Projekt Mléko do škol už přes 30 let zajišťuje mléčné produkty pro školní děti, novější projekt Ovoce do škol spolufinancuje distribuci ovoce a zeleniny a produktů
z banánů od školního roku 2009/2010. Oba projekty sledují podobné cíle – umožnit dětem získat zkušenost s konzumací produktů, které pozitivně rozvíjí zdravé stravovací návyky
v kontextu rostoucí obezity a podvýživy a podporuje spotřebu zemědělských produktů.

Ministři zemědělství se v rámci svého setkání věnovali rovněž tématu mléka a mléčných výrobků, a to ve vazbě na vývoj sektoru po roce 2015, kdy skončí tzv. mléčné kvóty. Sektor mléka je z pohledu České republiky klíčový a mléko je zařazeno mezi tzv. citlivé komodity.

„I s ohledem na předvídatelnost právního prostředí v citlivém sektoru produkce mléka je žádoucí dodržet dohodnutá ustanovení až do konce režimu mléčných kvót. Jsme přesvědčeni, že ustanovení mléčného balíčku jsou dostatečná a je třeba je respektovat,“uvedl ministr Jurečka.

Ministři se věnovali také informačním a propagačním opatřením pro zemědělské produkty na vnitřním trhu a ve třetích zemích. Česká republika obecně souhlasí s potřebou reformy politiky propagace zemědělských produktů a vítá řadu prvků, které nový návrh přináší (rozšíření seznamu příjemců způsobilých pro podporu, rozšíření seznamu produktů způsobilých k propagaci, rozšíření propagačních opatření ve třetích zemích atd.).
Od počátku projednávání přetrvává na české straně nicméně i řada výhrad. Patří mezi ně například nesouhlas s vyloučením členských států z možnosti spolufinancování či z rozhodovacího procesu.

„Jsme i nadále přesvědčeni, že na návrhu bude třeba ještě intenzivně pracovat. V souvislosti s tím se obáváme, že přílišný spěch a tlak na co nejrychlejší dosažení dohody by mohl být na úkor kvality výsledné podoby návrhu,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe