KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně

28/02/14
viz. zdroj

Zdroj: SŠTGaA Chomutov

Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov

Pořádá  na základě pověření MZe ČR č.j. 3060/2014 – MZE – 17013

Odborný kurz

 "Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně"

podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 206/2012 Sb. O odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Kurz je určen pro pracovníky, kteří se podílejí na přímé aplikaci přípravků, jejich přepravě, či přípravě postřikové jíchy, skladování, dále pro obsluhu mořiček, nebo jiný pomocný personál, který přichází s těmito látkami do bezprostředního styku.

Termín kurzu:  19. – 20. březen 2014

Středa: 8.30 – 15.30 hod.
Čtvrtek: 9.00 – 13.00 hod.

Celková délka kurzu 12 hodin.

Na konci kurzu účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.                                   

Platnost osvědčení je 5 let od data absolvování konání kurzu.

Cena kurzu: 500,- Kč bez DPH

Platba proběhne v hotovosti před zahájením kurzu. Při větším počtu účastníků  je možno platit převodem na číslo účtu: 5638441/0100, VS 17013.

Přihlášky je možné podávat:
– e-mailem na  adrese: amoskadan@volny.cz
– písemně na adresu: SŠTGA, středisko Kadaň,  5. května 680, 432 01 Kadaň

Další informace na tel. čísle: 777 630 966 – Ing. Ivana Boudová

Přílohy:

1. Přihláška

2. Hromadná přihláška

3. Pověření ke konání základních kurzů