KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Dotace SAPS, TOP-UP contra vyhláška Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů

14/02/14
viz. zdroj

Zdroj: AK ČR

Na četné dotazy bylo na členy zasláno vyjádření SZIF k povinnosti vypořádání dotací SAPS a TOP UP s ohledem na vyhlášku ministerstva financí č. 52/2008 Sb.

Vyjádření SZIF: 

Vámi zmíněná vyhláška Ministerstva financí č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, byla vydána k provedení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nemá na plošné podpory poskytované SZIF žádný vliv.  SZIF není poskytovatelem dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech. SZIF postupuje v rámci rozhodování o žádostech o dotaci na plošná opatření podle jednotlivých nařízení vlády, evropské legislativy a správního řádu – zákon o rozpočtových pravidlech se v této oblasti tedy neuplatní.

 

Mgr. Jakub Hurt, právník oddělení právní služby PP a SOT
odbor legislativně právní SZIF

tel.: 222 871 891, email: Jakub.Hurt@szif.cz