KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Českým zemědělcům se daří vyvážet do zahraničí

13/02/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

10.2.2014

Tisková zpráva – Agrární zahraniční obchod (AZO) České republiky dosáhl v roce 2013 pozitivních výsledků. Vývoz už třetím rokem roste rychleji než dovoz. Schodek AZO se snížil o téměř miliardu korun. Vyplývá to z prvních výsledků, které zveřejnil Český statistický úřad.

Čeští zemědělci a potravináři loni vyvezli do zahraničí výrobky a komodity v hodnotě 158,1 miliardy korun (což je zvýšení proti roku 2012 o 9,8 miliardy korun). Agrární dovoz dosáhl 182 miliard korun (zvýšení proti roku 2012 o 9 miliard korun). Rostoucí vývoz svědčí o dobré kondici českého zemědělského a potravinářského obchodu. Nejčastěji se vyváží obilí, čerstvé mléko a řepkový olej.

Schodek AZO celkově klesl na 23,9 miliardy korun (snížení proti roku 2012 o 0,8 miliardy korun) a představuje nejnižší hodnotu od vstupu České republiky do Evropské unie.

„Jsem rád, že se daří zvyšovat vývoz českých zemědělských produktů a potravin a naopak import do České republiky zpomaluje. Za pozitivní považuji především neustále se zvyšující vývoz zboží do zemí mimo Evropskou unii,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Mimo Evropskou unii vyvážejí čeští zemědělci a potravináři nejvíce do Ruska (především pivo, násadové vejce a výživa pro psy a kočky), na Ukrajinu (mák, pivo, živé slepice, krmivo a sýry) a do Švýcarska (cukr a výživa pro psy a kočky). Největším mimoevropským trhem je Japonsko (chmel, výživa pro psy a kočky). Právě větší zaměření na trhy mimo EU stojí za pozitivním vývojem celkového salda agrárního zahraničního obchodu. Záporná obchodní bilance ve vztahu k mimounijním zemím se ve srovnání s rokem 2012 snížila o 1,3 miliardy korun, zatímco pasivum AZO ve vztahu k zemím EU se prohloubilo o 0,5 miliardy korun.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe

Přílohy