KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělci a lesníci poškození při živelních katastrofách dostanou v budoucnu finanční pomoc rychleji

16/01/14
viz. zdroj

Zdroj: MZe ČR

 

10.1.2014

Tisková zpráva – Evropská komise schválila Rámcový program pro řešení rizik a krizí v zemědělství a lesnictví vypracovaný Ministerstvem zemědělství. V případě často se vyskytujících živelních katastrof, zejména povodní či sucha, tak bude mít Ministerstvo k dispozici obecná pravidla pro poskytování státní podpory. Pomoc postiženým tak může zaslat neodkladně.

Evropská komise odsouhlasila obecná pravidla pro poskytování státní podpory pro řešení rizik a krizí v zemědělství. Ministerstvo zemědělství tak bude při příštích živelních katastrofách moci poslat pomoc postiženým bezodkladně, protože nebude muset čekat,
až program podpory schválí Evropská komise.

„Rámcový program je určený pro vyrovnání škod v zemědělství a lesnictví způsobených zejména přírodními katastrofami a nepříznivými povětrnostními jevy. O konkrétní výši kompenzace za způsobené škody bude rozhodnuto na národní úrovni na základě zjištěných škod,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Finanční pomoc se bude vztahovat na škody na zemědělských a lesních pozemcích, porostech pěstovaných rostlin, na lesích a lesních školkách, na hospodářských zvířatech, zvěři, na krmivech, stelivech, zásobách, na budovách a jejich zařízení, mechanizaci
a přístrojích. Podpora za škody způsobené přírodními pohromami a mimořádnými událostmi může dosáhnout, v případě, že je žadatel pojištěn, až 100 %, za škody způsobené nepříznivými povětrnostními jevy až 80 %. Program může Česká republika využívat do 30. září 2020.

Dana Večeřová

ředitelka Odboru komunikace MZe