KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Podmínky k poskytnutí dotací v roce 2014 určených pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí, včelařství, obnovy krajiny a biodiverzity a dále pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty

09/01/14
viz. zdroj

Zdroj: Ústecký kraj

Ústecký kraj vyhlásil podmínky k poskytnutí dotací v roce 2014 určených pro rozvoj zemědělství a venkovských oblastí, včelařství, obnovy krajiny a biodiverzity, a dále pro rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty.

Konkrétní informace získáte na následujících webových stránkách Ústeckého kraje:

 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí na období let 2014 až 2016

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98363&p1=86158

 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let  2014 až  2016 (včelařství, obnova krajiny a biodiverzity, rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty)

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=99335&archiv=1&p1=86158

 

Bližší informace poskytne Ing. Karla Škorpilová, odbor životního prostředí a zemědělství Krajského Úřadu Ústeckého kraje

tel.: 475 657 914, email: skorpilova.k@kr-ustecky.cz